رییس جمهور بازنشسته‌گی ۱۶۴ جنرال را امضا کرد

| 4 February 2018, 12:34

رییس جمهور غنی گفته است که برای ایجاد اصلاحات و فراهم‌شدن فرصت برای افسران جوان، بازنشسته‌گی ۱۶۴ جنرال را منظور کرده است.

وزارت دفاع کشور، در ماه عقرب بازنگری قانون امور ذاتی افسران ارتش را نهایی کرد که بر اساس قانون تعدیل‌شده، ۷۰ درصد جنرال ارتش بازنشسته خواهند شد.

محمداشرف غنی، رییس جمهور به روز یکشنبه در صفحه‌ی توییترش نوشته است: "برای تطبیق قانون جدید امور ذاتی افسران، من بازنشسته‌گی محترمانه‌ی ۱۶۴ جنرال را امضا کردم".

هنوز روشن نیست که این جنرالان تنها مربوط ارتش اند یا جنرالان وزارت داخله را نیز شامل می‌شوند؟

رییس جمهور تأکید کرده است که حکومت اصلاحات را برای بردن جنگ و صلح می‌خواهد و اصلاحات فقط برای اصلاحات نه؛ بلکه این روند برای آینده‌ی روشن ادامه خواهد داشت.

در قانون بازنگری‌شده‌ی ذاتی افسران ارتش، سترجنرالان در ۶۲ ساله‌گی، دگرجنرالان در ۶۰ ساله‌گی، تورن‌جنرالان در ۵۸ ساله‌گی، بریدجنرالان در ۵۶ ساله‌گی، دگروالان و سایر افسران در ۵۴ ساله‌گی، به بازنشسته‌گی سوق داده می‌شوند.

وزارت دفاع گفته است که بر اساس قانون بازنگری‌شده، در مرحله‌ی اول افسران احتیاط، در مرحله‌ی دوم افسران کهن‌سال و در مرحله نهایی کسانی که سن شان به بازنشسته‌گی برابر باشد، بازنشسته خواهند شد.

به گفته‌ی مقام‌ها در این وزارت، تطبیق این قانون در ماه جدی آغاز و تا اسد سال ۱۳۹۸ را در بر خواهد گرفت.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>