غنی: انتقام ما با عقل و تدبیر گرفته می‌شود

| 3 February 2018, 17:22

رییس جمهور محمداشرف غنی می‌گوید که عاملان حملات اخیر را به گونه کامل نابود خواهند کرد و در هر سوراخی که بروند آنان را از سوراخ بیرون می‌کند.

او که امروز در مجمع عمومی شورای عالی صلح در کابل صحبت می‌کرد گفت با عاملان فاجعه اخیر مذاکره نمی‌کند و میان مخالفان و موافقان صلح باید تفکیک ایجاد شود.

رییس جمهور گفت که به طالبان زمان انتخاب داده شده است و حالا طالبان و پشتیبانان آن دو گزینه دارند، صلح یا هم جنگ.

اما وی گفت: "کسانی که مسؤول تمامی فاجعه ها در کشور هستند دیگر صلح پذیر نیستند و دروازۀ صلح برای آنها باز نیست. اینها تنها عزم ما را، اراده ما را به نابودی کامل خود شاهد خواهد بودند. انتقام ما با عقل و تدبیر گرفته می شود."

رئیس جمهور گفت: "تفکیک میان گروه‌های که حاضر به صلح اند و گروه‌های که صلح را رد می‌کنند، باید واضح باشد. تعهد حکومت افغانستان به صلح به معنی انتقام نگرفتن و آرام نشستن  نیست."

محمدکریم خلیلی رییس شورای عالی صلح گفت که نارسایی‌ها در اداره‌های دولتی بستر را برای سربازگیری طالبان و دیگر گروه‌های تندرو در افغانستان هموار ساخته است.

او گفت: "این نارسایی‌های زمینۀ را برای سربازگیری مخالفان مسلح از میان مردم، مساعد می‌سازد."

پیشتر از این و در پی حمله خونین در کابل، رییس جمهور امریکا دونالد ترامپ نیز گفته بود که طالبان چپ و راست غیرنظامیان را می‌کشند و گفت‌وگو با طالبان در آینده نزدیک، امکان ندارد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>