ادعای افغانستان مبنی بر اعتراف پاکستان به حضور طالبان در آن کشور

| 1 February 2018, 16:17

مقام‌های بلندپایه‌ی امنیتی کشور پس از سفر یک روزه به اسلام‌آباد، اکنون امیدوارتر از گذشته توقع عمل‌کرد جدی پاکستان در برابر گروه‌های دهشت‌افگن را دارند.

محمدمعصوم استانکزی، رییس امنیت ملی و ویس‌احمد برمک، وزیر داخله، جزییات سفر دیروزی شان را امروز با خبرنگاران در میان گذاشتند و گفتگو با مقام‌های پاکستانی را سازنده خواندند.

آقای استانکزی، گفت که پاکستان در رابطه به حضور طالبان انکار نکرده است: "در گذشته انکار بود. در این دفعه اعتراف با محدودیت".

او مشخص نساخت که چگونه پاکستان پس از سال‌ها حمایت از طالبان و سایر گروه‌های دهشت‌افگن، اکنون موجودیت رهبری و مراکز این گروه را اعتراف کرده است؟

هیأت افغانستان دیروز پرسش‌هایی را در رابطه به حضور رهبری طالبان و موجودیت مراکز آموزشی این گروه در آن کشور، سازمان‌دهی حمله‌های دهشت‌افگنانه از قلمرو پاکستان بر افغانستان و موجودیت مدارس ترویج‌کننده‌ی افراطیت، در جلسه با مقام‌های بلندپایه نظامی و استخباراتی پاکستان، مطرح کرده اند.

ویس‌احمد برمک، وزیر داخله گفت که همتای پاکستانی‌اش و رییس استخبارات پاکستان، پیشنهاد همکاری مشترک را در خصوص مبارزه با دهشت‌افگنی داده اند.

او افزود: "آنها پیشنهاد کردند که یک میکانیزم دوجانبۀ در سطح بسیار عالی بین حکومت پاکستان و افغانستان ایجاد شود که از آن طریق ما بتوانیم که تبادل معلومات و اطلاعات استخباراتی شود و هر موردی دیگری هم باشد به صورت بسیار مؤثر و کارا تبادل اطلاعات کنیم، اقدام کنیم".

در سفری که این دو مقام‌ بلندپایه به پاکستان داشته اند، فهرست دهشت‌گران، اسناد و شواهدی مبنی بر موجودیت لانه‌ها و مراکز آموزشی طالبان را به مقام‌های آن کشور نیز سپرده اند.

رییس امنیت ملی گفت، تسلیمی آن افرادی که در کشتار غیرنظامیان در افغانستان دست داشته اند، در اولویت حکومت قرار دارد.

از سوی دیگر، قرار است که شنبه‌ی هفته‌ی آینده هیأتی متشکل از مقام‌های نظامی و استخباراتی پاکستان، برای تداوم این بازدیدها وارد کابل شود.

آقای استانکزی افزود: "آن هیأت باید به مقابل سوال‌های که آنجا ارائه شدند و یا به حساب توضیحاتی که داده شدند، آنها موقف و در عین زمان اقدامات خود را به جانب مقامات افغانستان، معلومات را دوباره ارائه خواهند کرد".

در پیوند به سفر این هیأت، وزیر داخله گفت که روزهای شنبه و یکشنبه‌ی هفته‌ی آینده با حضور هیأت پاکستانی در کابل، روی میکانیزم همکاری‌ها که در سطح سیاسی و امنیتی قرار است ایجاد شود، به صورت روشن بحث خواهد شد.

این دو مقام ارشد امنیتی کشور تأکید کردند، افغانستان توقع اقدامات عملی از جانب پاکستان بر ضد گروه‌های هراس‌افگن را دارد و اکنون زمینه طوری مساعد شده است که باید پاکستان همانند گذشته به تعهدات‌اش پشت پا نزند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>