غنی: باید بر حامیان دهشت‌افگنان فشار وارد گردد

| 1 February 2018, 15:40

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور در دیدار با گاریت بیلی، نماینده‌ی ویژه بریتانیا برای افغانستان و پاکستان بر مبارزه‌ی مشترک با تروریزم تأکید کرده است.

ارگ می‌گوید، در این دیدار که امروز پنجشنبه انجام شد، دو جانب روی همکاری‌های دوطرفه، مبارزه مشترک با هراس‌افگنی، اصلاحات، مبارزه با فساد و گسترش روابط تجارتی و اقتصادی گفتگو کرده اند.

خبرنامه‌ای ارگ می‌افزاید که رییس جمهور هراس‌افگنی را تهدید جدی برای منطقه و جهان خوانده است.

آقای غنی افزوده است: "برای اینکه از خطر دهشت‌افگنی تمام کشورهای جهان رهایی یابند، باید بالای حامیان تروریزم فشار وارد گردد".

همچنان، گاریت بیلی، پیام تسلیت صدراعظم و حکومت بریتانیا را در مورد رویدادهای خونین اخیر ابراز کرده و از تداوم کمک‌های کشورش با افغانستان اطمینان داده است.

آقای بیلی، در حالی به کابل سفر کرده است که حکومت افغانستان از حملات خونین اخیر به شدت از اسلام‌آباد خشمگین است؛ به اندازه‌ای که بر اساس گزارش‌ها، رییس جمهور غنی، از گفتگوی تیلفونی با نخست وزیر پاکستان ابا ورزیده است.

از سوی دیگر، افغانستان در پی حملات اخیر، فهرست افراد دهشت‌گر، اسناد و شواهدی را روز گذشته توسط محمدمعصوم استانکزی رییس امنیت ملی و ویس‌احمد برمک، وزیر داخله به مقام‌های پاکستانی فرستاده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>