هیأت رهبری کمیسیون انتخابات برگزیده شدند

| 31 January 2018, 14:58

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز چهارشنبه انتخابات مجدد بین اعضای این کمیسیون را برگزار کرد.

این کمیسیون در خبرنامه‌ای می‌گوید: "اعضای محترم کمیسیون مستقل انتخابات به اساس رأی آزاد، سری و مستقیم محترم داکتر گلاجان عبدالبدیع صیاد را به حیث رییس، محترمه پوهنیار وسیمه بادغیسی به سمت معاون عملیاتی و محترم معاذالله دولتی را به پست معاون اداری و مالی انتخاب نمودند".

بر بنیاد خبرنامه، اعضای رهبری کمیسیون بر حفظ استقلال کاری، هماهنگی، مشوره، تطبیق اصلاحات، محو فساد، شفافیت و برگزاری انتخابات تعهد کرده اند.

کمیسیون انتخابات دارای هفت عضو است که بر بنیاد ماده یازدهم قانون انتخابات، اعضای کمیسیون به اساس انتخابات داخلی رییس، معاون عملیاتی، معاون اداری و مالی و منشی (سخنگو) را به ترتیب برای دو سال و شش ماه و یکسال انتخاب می‌کنند.

در ماه عقرب سال جاری، رییس جمهور، نجیب‌الله احمدزی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات را بر اساس خواست اعضای این کمیسیون از وظیفه سبکدوش کرد.

بر بنیاد قانون انتخابات، هرگاه رییس، معاون یا منشی کمیسیون استعفا بدهد، عزل گردد و یا وفات کند، انتخابات دوباره بین اعضای کمیسیون برگزار می‌گردد؛ اما به شرط آن که هفت عضو کمیسیون تکمیل گردند.

در چهارم ماه دلو، سید حفیظ‌الله هاشمی، با تأیید ریاست جمهوری، به حیث عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات، به جای نجیب‌الله احمدزی، کارش را آغاز کرد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>