یک پروژه برق آفتابی به ارزش 39 میلیون دالر منظور شد

| 29 January 2018, 11:53

این پروژه برق آفتابی ظرفیت تولید 30 میگاوات برق آفتابی را خواهد داشت و برای 20 سال در ولایت کندهار نظر گرفته شده است.

به دلیل نبود برق، در فصل زمستان مردم برای گرم کردن خانه‌های شان از موادسوختی مختلف دودزا استفاده می‌کنند و این سبب آلودگی هوا شده است.

بربنیاد معلومات اداره ملی حفاظت محیط زیست با قطع شدن برق در شهر کابل، 25000 جنراتور روشن می‌شود که سبب آلودگی هوای این شهر می‌شود.

هم‌چنان در جلسه کمیسیون تدارکات ملی که شام یکشنبه به ریاست محمداشرف غنی رییس جمهور کشور دایر شده بود، بر علاوه پروژه برق آفتابی، اعمار بند برق کجکی  به ارزش ۹.۱۷۴میلیون دالر نیز منظور گردید.

بربنیاد خبرنامه ریاست جمهوری، میعاد اعمار این بند نیز 20 سال پیش‌بینی شده است و در مجموع ظرفیت تولید۱۵۱ میگاوات برق را دارد.

طرح این پروژه‌ها قبلا در شورای عالی اقتصادی مورد بحث و تصویب قرار گرفته بود و اخیراً جهت منظوری نهایی به کمیسیون تدارکات ملی توسط ریاست عمومی مشارکت عامه و خصوصی ارایه گردید.

در خبرنامه آمده است که رییس‌جمهور غنی این پروژه‌های را قدم مثبت در راستای ایجاد بستر تولید داخلی انرژی برق در کشور دانسته و آن را گام مهم به سوی خود کفایی سکتور انرژی از طریق سرمایه گذاری خصوصی دانسته است.

به گفته رییس جمهور با سرمایه‌گذاری بیشتر روی سکتور انرژی و آب می‌توان با کشورهای همسایه رقابت کرد و هم‌زمان می‌تواند زمینۀ کاهش قیمت‌ها و رسیدن به خودکفایی لازم را در عرصه انرژی فراهم سازد و افغانستان به مرکز انتقال انرژی مبدل خواهد شد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>