تأکید سفیر بریتانیا بر برگزاری انتخابات به موقع

| 25 January 2018, 16:52

نیکولاس کی، سفیر بریتانیا در کابل، روز پنجشنبه بر برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی در سال ۲۰۱۸ و انتخابات ریاست جمهور در سال ۲۰۱۹ تأکید کرد.

کمیسیون انتخابات، شانزدهم ماه سرطان سال آینده را برای برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی تعیین کرده است؛ اما ناظران انتخاباتی از کم‌بودن فرصت برای این تاریخ نگران اند.

سفیر بریتانیا گفت، برگزاری انتخابات به موقع، موضوعی است که در سفر هیأت شورای امنیت سازمان ملل متحد به کابل و سپس در جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی آن شورا در نیویارک مطرح شد و روی آن تأکید صورت گرفت.

سفیر کی، افزود: "ما واقعاً فکر می‌کنیم این خیلی مهم است، تمام بازیگران، نه تنها کسانی که در قبال برگزاری انتخابات مسوول اند؛ کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی؛ بلکه حکومت، احزاب سیاسی و بازیگران دیگر، باید همه‌ی شان اکنون به خواست مردم افغانستان تمرکز کنند. این شانسی برای آنان است که رأی بدهند که کی از آنان در پارلمان نماینده‌گی می‌کند، کی در سطح ولسوالی از آنها نماینده‌گی می‌کند و سال آینده (میلادی) کی رییس جمهور افغانستان خواهد بود؟".

تأکید سفیر بریتانیا بر برگزاری انتخابات در حالی صورت می‌گیرد که هنوز کمیسیون‌ انتخابات کارهایی زیاد برای انجام در پیش‌ِرو دارد.

برگزاری انتخابات داخلی برای سمت ریاست این کمیسیون، گماشتن یکی از کمیشنران در رأس دبیرخانه کمیسیون، پرکردن پست معاون عملیاتی دبیرخانه و ایجاد کمیته‌ی مشترک استخدام با کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کارهای اداریی اند که باید کمیسیون انتخابات آنها را به پایان برساند.

از سوی دیگر، بی‌اعتباری روند انتخابات در نزد مردم موردی است که نهادهای انتخاباتی، حکومت و نامزدان را نیز به چالش فرامی‌خواند. 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>