تاکید عضو جدید کمیسیون انتخابات بر اعتمادسازی

| 24 January 2018, 17:39

سید حفیظ‌ الله هاشمی عضو جدید کمیسیون مستقل انتخابات که امروز رسما به این کمیسیون معرفی شد، در نخستین سخنرانی‌اش بر اعتمادسازی تاکید کرد.

وی نخستین اولویت‌اش را اعتمادسازی عنوان کرده گفت که انتخابات یک روند مردمی است و برای جلب اعتماد مردم با دیگر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات گام های موثر و قاطعانه‌ی خواهند برداشت.

هاشمی گفت که کمیسیون به تنهایی نمی‌تواند انتخابات سراسری و همه شمول را برگزار کند، بنابر آن به همکاری نهادهای دولتی، جامعه جهانی، رسانه ها و نهادهای مدنی نیازمند است.

او افزود: " کمیسیون بیشتر از هر زمان دیگر در تنگنای اعتماد قرار دارد، اما از هیچ تلاشی در راستای شفافیت و حساب دهی دریغ نخواهیم کرد."

نخستین، گام ثبت رای‌دهنده‌گان

در پی برکناری نجیب الله احمدزی رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، این کمیسیون به دلیل کمبود یک عضو در مسایل بزرگ نتوانسته است تصمیم بگیرد.

وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات گفت که پس از رای گیری داخلی برای تعیین رییس و دیگر بست‌های کمیسیون، نخستین اقدام شان کار روی ثبت نام رای دهنده‌گان خواهد بود.

او گفت که آماده‌گی‌های نخستین برای ثبت نام رای‌دهنده‌گان آغاز شده و این ثبت نام بر اساس تذکره‌های کاغذی صورت خواهد گرفت.

بادغیسی افزود که بودجه ثبت نام رای دهنده‌گان 29.4 میلیون دالر ددر نظر گرفته شده که از سوی جامعه جهانی تعهد شده است و دولت افغانستان نیز ده فیصد آن (دو و نیم میلیون دالر) می‌پردازد.

کمیسیون انتخابات در نخست اعلام کرده بود که ثبت نام رای‌دهنده گان را با استفاده از تکنولوژی جدید تهیه می‌کند، اما بعدا به دلیل آن چه زمان‌گیر بودن این روند خوانده شد از آن صرف نظر کرد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>