تفاهم‌نامه‌ی مشاوره و مساعدت حقوقی با مهاجرین امضا شد

| 24 January 2018, 18:08

وزارت عدلیه و مؤسسه‌ی هیأت ناروی برای مهاجرین در افغانستان (N.R.C)، تفاهم‌نامه‌ی همکاری را به ارزش بیش از چهارمیلیون و ۵۶۰ هزار دالر امریکایی امضا کردند.

بر اساس این تفاهم‌نامه مؤسسه‌ی هیأت ناروی برای مهاجرین در افغانستان، وزارت عدلیه‌ی کشور را در بخش‌های معلومات، مشاوره و مساعدت‌های حقوقی به مهاجرین همکاری می‌کند.

وزارت عدلیه می‌گوید، ارایه مساعدت‌های حقوقی پایدار و موافق با معیارهای بین‌المللی و عرضه خدمات آگاهی‌دهی حقوقی باکیفیت برای مهاجرین، عودت‌کنندگان و بیجاشده‌گان داخلی، همچنان زمینه‌سازی برای دسترسی اکثریت شهروندان افغانستان به عدالت شامل این تفاهم‌نامه می‌باشد.

بر بنیاد معلومات این وزارت، تهیه و تجهیز سی‌وچهار کتابخانه‌ حقوقی کوچک در سطح مرکز و ولایات به منظور ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت عدلیه، استخدام مشاوران حقوقی مطابق به قوانین افغانستان، هماهنگی در بخش عرضه مساعدت‌های حقوقی و برنامه‌های آگاهی عامه حقوقی در سطح مرکز و ولایات، از دیگر تعهدات مؤسسه‌ی هیأت ناروی برای مهاجرین در افغانستان است.

این وزارت در خبرنامه‌ای دیگر موارد تفاهم‌نامه را چنین می‌گوید: " دفاع و ارایه مشوره حقوقی در قضایای مدنی (ملکیت، نفقه، میراث، مهر و حضانت) که از طرف ریاست عمومی مساعدت‌های حقوقی به این موسسه معرفی می‌شوند. تدویر برنامه‌های آموزشی غرض ارتقای ظرفیت برای مساعدین حقوقی، مبلغین آگاهی عامه حقوقی و سایر کارمندان در مرکز و ولایات، افزون بر این، دفتر هیآت ناروی برای مهاجرین در افغانستان سالانه دو برنامه آموزشی پیشرفته را برای کارمندان ارشد این وزارت برگزار می‌کند".

همکاری در چاپ مواد تبلیغاتی برای آگاهی‌ شهروندان نیز شامل تفاهم‌نامه می‌باشد.

به گفته‌ی وزارت عدلیه، مؤسسه‌ی هیأت ناروی برای مهاجرین در بیش از ۲۰ کشور فعالیت دارد و از سال ۲۰۰۳ بدین‌سو در افغانستان کار می‌کند که پروژه‌های مختلف را در بخش بهبود وضعیت مهاجرین و بیجاشده‌گان داخلی، تطیبق کرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>