رکابزنی ملی پوشان کشور برای صلح

| 23 January 2018, 17:18

دو تن از ملی پوشان تیم ملی بایسکیل‌رانی کشور به هدف رساندن پیام صلح به مخالفان دولت، از کابل تا بلخ رباب می‌زنند.

روح الله نظری و ایمیل نبی زاده دو ملی پوش تیم بایسکیل‌رانی کشور هدف از این اقدام شان را رساندن پیام صلح و قانون عنوان کردند.

در حال حاضر دو فدراسیون بایسکیل‌رانی در کشور فعالیت دارند و هردو خود را فدراسیون قانونی می‌دانند.

محمدحسین حمیدی، رییس فدراسیون بایسکیل‌رانی کشور که از این وضعیت خسته به نظر می‌رسید گفت: "ما پیامی داریم به هدف قانونمند سازی وزرش افغانستان و ما خوشبین استیم که حکومت یک تصمیم سرنوشت ساز را گرفته است تا امروز ورزشکاران ما روحیه گرفته پیام صلح را ولایت به ولایت ببرد."

این ورزشکاران می‌گویند اگر امکانات و امنیت وجود می‌داشت به خاطر رساندن پیام شان به ولایت‌های بیشتری سفر می‌کردند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>