سه بال باز در کابل آزاد شد

| 23 January 2018, 15:29

اداره ملی حفاظت محیط زیست، از رهایی سه بال "باز" که از نزد قاچاقبران به دست آمده بود، خبر داده است.

نیروهای امنیتی این سه باز را هنگام که قاچاقبران قصد انتقال آن به خارج از کشور را داشتند، به دست آورده بودند.

این پرنده‌گان نایاب را امروز در حالی‌که نماینده‌گان اداره ملی حفاظت محیط زیست، دادستانی نظامی، باغ وحش کابل و ریاست تحقیقات جنایی فرماندهی پولیس کابل، حضور داشتند در تپه پاچاه صاحب پای منار ولسوالی ده سبز ولایت کابل رها کرده اند.

بربنیاد معلومات متخصصین اداره ملی حفاظت محیط زیست، باز از جمله‌ی پرنده‌گان شامل در لیست انواع حیات وحش قابل حفاظت افغانستان است که نسل این پرنده در حال انقراض می‌باشد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>