دختری در سمنگان تیرباران شد؛ پایان آشنایی با پولیس

| 16 January 2018, 16:10

یکی از سربازان پولیس سمنگان صبح امروز دوست دخترش را در ایبک با ضرب گلوله به قتل رساند.

منیر رحیمی، سخنگوی پولیس سمنگان می‌گوید، سربازی که دختر جوان را به گلوله بسته است، مربوط مأموریت سمت دوم شهر ایبک مرکز این ولایت است.

به گفته‌ی آقای رحیمی، این سرباز با مقتول ده روز پیش آشنا شده بودند که دختر از دوست پسر تازه‌اش تیلفونی همراه مطالبه کرده و آن را به دست آورده بود.

سخنگوی پولیس سمنگان می‌افزاید، خانواده‌ی دختر از این آشنایی اطلاع می‌یابند و در این راستا مخالفت می‌کنند.

او جریان این رویداد را چنین بیان می‌کند: "پس از ده روز فامیلش خبر می‌شود و این سرباز را تهدید می‌کنند و پس از تهدید، دختر هم به سرباز می‌گوید که ترا فریب دادم و موبایلت را گرفتم و سرباز هم امروز صبح می‌آید و با شلیک دو گلوله دختر را می‌کشد".

به گفته‌ی وی، قاتل بازداشت گردیده و پرونده‌ی وی به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است.

در همین حال، خدیجه حسنی، رییس امور زنان ولایت سمنگان به کابل مانیتور می‌گوید، در سال روان خورشیدی، بیش از ۷۰ قضیه‌ی خشونت شدید در برابر زنان ثبت شده است که از این میان چهار قضیه‌ی آن قتل می‌باشد.

به گفته‌ی آگاهان حقوقی، بی‌سوادی و سطح پایین آگاهی عامه، تنگ‌دستی و فقر، اعتیاد به مواد مخدر، ناامنی، رسوم ناپسند، فساد و ضعف حاکمیت قانون، از عوامل عمده‌ی خشونت در برابر زنان در کشور شمرده می‌شود.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>