کمیته گزینش سه نامزد برای عضویت در کمیسیون انتخابات را معرفی کرد

| 12 January 2018, 09:41

کمیتۀ گزینش پس از بررسی درخواست بیش از 50تن برای عضویت در کمیسیون انتخابات، شام روز پنجشنبه در دیدار با رییس جمهور، سه نامزد را معرفی کرد.

بربنیاد یک خبرنامه‌ای ریاست جمهوری، جاوید رشیدی رییس کمیتۀ گزینش گفته است که این کمیته کار خود را در حضورداشت نمایندگان یوناما، رسانه‌ها و جامعه مدنی با شفافیت و استقلال کامل انجام داده است.

در خبرنامه آمده است که رییس کمیته گزینش از حکومت به خاطر مداخله نکردن در کارشان تشکر نموده و گفته است که روند کاری کمیته در مطابقت به قوانین نافذ کشور و طرزالعمل‌های موجود پیش رفته است.

رشیدی گفته است که کمیته گزینش با آغاز کارش و پس از صدور اطلاعیه، ۵۷ درخواست عضویت در کمیسیون انتخابات را دریافت کرد که در ابتدا ۲۷ نامزد بنابر حکم ماده ۱۲ و ۱۶ قانون انتخابات از فهرست داوطلبان حذف شد.

به گفته وی اسناد ۳۰ نامزد دیگر دوباره بررسی شد که ۱۳ تن حذف و ۱۷ تن دیگر به منظور ارزیابی و نمره دهی انتخاب شد و سپس از بین آن‌ها 9 تن واجد شرایط دانسته شدند.
کمیته گزینش پس آزمون کتبی و مصاحبه رو در رو سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمان رودوال و عبدالقادر ځاځی وطن دوست ر انتخاب کرده و به رییس جمهور معرفی کرده است.اش را برای معرفی یک عضو کمبود کمیسیون انتخابات صادر خواهد کرد.

سید حفیظ الله هاشمی، پیش از این تجربه کار به حیث رییس دبیرخانه مجلس سنا کار داشته، عبدالقادر ځاځی وطن دوست نماینده مردم کابل در مجلس نماینده گان و منشی مجلس است و اول الرحمان رودوال نیز به حیث رییس دفتر ساحوی کمیسیون مستقل انتخابات در غرب کشور فعالیت کرده است.

در خبرنامه‌ای ریاست جمهور آمده  است که رییس جمهور غنی گفته است که رهبری حکومت وحدت ملی به زودی طبق تعهداش به مردم، با هر سه نامزد مصاحبه کرده و تصمیم نهایی‌‌اش را صادر خواهد کرد

رییس جمهور غنی به درخواست اعضای دیگر کمیسیون انتخابات نجیب الله احمدزی رییس پیشین کمیسیون انتخابات را در اواخر عقرب سال ران برکنار کرده بود و پس از آن چندین بار اعضای کمیسیون انتخابات خواهان معرفی نمودن یک عضو دیگر این کمیسیون شد تا برنامه‌های کمیسیون برای برگزار انتخابات عقب نماند

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>