پالیسی افزایش مشارکت زنان در نظام تدوین شد

| 10 January 2018, 15:16

کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی برای افزایش حضور زنان در اداره‌های حکومتی پالیسی‌ای را تدوین کرده است.

احمدنادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پس از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که برای اولین بار، این پالیسی از آرمان‌گرایی گذشته و قابل اجرا می‌باشد.

او گفت این پالیسی افزون‌بر این که بر افزایش حضور زنان در نظام کمک می‌کند، راهکارهایی را برای مصوونیت آنان نیز پیشنهاد کرده است.

این پالیسی پیشنهادهایی را برای تمامی مراحل استخدام مطرح می‌کند و شامل مصؤونیت محیط کاری، امنیتی و اجتماعی می‌باشد. 

آقای نادری، گفت که در این پالیسی تلاش شده است تا فرصت‌های برابر کاری میان مردان و زنان فراهم گردد.

او نادری افزود "زنان بخش بزرگی از نیروی کار را در جامعه می‌سازند و بر ماست که سهم اندک کنونی آنان را افزایش بدهیم، از ظرفیت‌ها و توانایی‌های‌شان در توسعۀ کشور استفاده کنیم و برای‌شان فرصت‌ بسازیم".

نادری گفت که پس از این درجه‌بندی، تطبیق این پالیسی در وزارت‌ها را هم‌زمان با سال مالی نشر می‌کنند.

بی‌بی‌گل رولا غنی، بانوی نخست کشور که در مراسم معرفی این پالیسی صحبت می‌کرد، تدوین این پالیسی را برای افزایش مشارکت زنان مهم عنوان کرد.

او گفت که آزار و اذیت جنسی زنان در تمام نهادهای دولتی و در بیرون در بازار و سرک وجود دارد.

بانوی نخست کشور افزود که چهل سال پیش شرایط این گونه نبود و شاید دهه‌ها جنگ بر این موضوع تأثیر گذاشته باشد.

او تاکید کرد، در تصمیم گیری‌های مجالس حکومتی نظریات زنان،  با ارزش است و باید به آن توجه صورت گیرد.

هدف اساسی پالیسی جدید، فراهم‌‌ساختن سهولت‌های ممکن برای زنان، ایجاد محیط کاری مصؤون و تشویق خانم‌ها برای افزایش و سهم‌گیری بیش‌تر در خدمات ملکی می‌باشد.

از سوی دیگر، تبسم ولایت نیرو، کمیشنر بورد رسیدگی به شکایات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت، برابری جنسیتی مسؤولیت فردی و اجتماعی همه است.

او افزود: "این گونه پالیسی‌ها زمانی مؤثر خواهند بود که ما دیدگاه خود را دگرگون بسازیم و عملکرد خود را تغییر بدهیم".

این پالیسی در حالی تدوین می‌شود که سهم زنان در اداره‌های دولتی نزدیک به پنج درصد می‌رسد.

پیش از این شماری از فعالان حقوق زن از عدم استخدام زنان و دختران با در نظرداشت استعداد و توانایی شان در اداره‌ها دولتی شکایت داشتند و از سوءاستفاده زنان در اداره‌ها انتقاد کرده بودند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>