ده تن به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شدند

| 10 January 2018, 14:38

ریاست عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، می‌گوید که در جریان هفت روز گذشته، ده تن به جرم قاچاق مواد مخدر توسط دادگاه ابتدایی و استیناف مبارزه با مسکرات و مواد مخدر به زندان محکوم شدند.

این ریاست می‌افزاید که دادگاه ابتدایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر سه تن را از دوسال و شش ماه تا ۲۰ سال محکوم شناخت و دادگاه استیناف نیز هفت تن را به حبس تنفیذی مختلف مجازات کرد.

این ریاست در خبرنامه‌ای می‌گوید، در جریان هفت روز گذشته، ۱۶ تن در پیوند به یازده قضیه‌ی قاچاق مواد مخدر در کابل، هرات، بغلان و کندهار شناسایی، بازداشت و پرونده‌های شان به این مرکز فرستاده شده اند.

خبرنامه‌ می‌افزاید که در میان بازداشت‌شده‌گان دو خانم نیز شامل اند.

ریاست عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، می‌گوید: "در میان بازداشت‌شده‌گان، ۹ تن که قصد انتقال مجموعاً ۷،۴۳۹ کیلوگرام هیرویین را به طور جداگانه از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به کشور هندوستان داشتند، نیز وجود دارند".

پولیس از نزد این افراد، بیش از۹ کیلوگرام هیرویین، بیش از ۱۸ کیلوگرام مورفین، بیش از ۲۵ کیلوگرام تریاک، ۶۹ کیلوگرام چرس را کشف و به دست آورده است.

همچنان، سه‌هزار و ۱۰۵ دالر امریکایی، ۲۸هزار و ۱۵۰ افغانی، ۵۹هزار و ۸۰۰ روپیه‌ی پاکستانی، هفد سیت تیلفون همراه و سه عراده وسایط این افراد به دست پولیس افتاده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>