رییس جمهور به نماینده‌گان شورای ملی هشدار داد

| 9 January 2018, 14:07

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور می‌گوید پس از این تمامی جابه‌جایی‌ها، تبدیلی‌ها و ترفیعات در وزارت داخله باید مطابق به قانون امور ذاتی افسران انجام شود.

وی که امروز در مراسم فراغت افسران اکادمی پولیس کابل صحبت می‌کرد به نماینده‌گان شورای ملی هشدار داد که دیگر برای مقرری به وزارت‌خانه‌ها نروند، در غیر آن تصاویر این جریان ثبت و از طریق تلویزیون نشر خواهد شد.

رییس جمهور گفت افرادی که بر اساس وساطت به صفوف نیروهای امنیتی راه یافته‌ بودند، از میدان جنگ فرار کرده و یا دست به دزدی زده‌ اند.

در این نشست رییس جمهور گفت قوای ویژۀ ارتش دو برابر شده و قوای هوایی کشور نیز سه برابر خواهد شد، تا تمرکز پولیس بیشتر بر تطبیق قانون در شهرها باشد.

به گفته رییس جمهور پس از این پولیس به وظایف اصلی اش که تنفیذ قانون و تامین امنیت است برگشته و پس از این باید پولیس به نیروی مورد اعتماد مردم مبدل شود.

به گفته مسوولان در وزارت داخله به دلیل موجودیت جنگ پولیس نیز در کنار سربازان ارتش مشغول نبرد است و کمتر به وظیفه اصلی‌اش پرداخته است.


لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>