انتقاد نماینده‎گان از کیفیت دانشگاه‌های خصوصی

| 8 January 2018, 14:06

مجلس نماینده‌گان امروز داکتر نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی را برای پاسخ‌گویی در مورد دانشگاه‌های خصوصی به مجلس فراخواند.

تعلیق توزیع جواز فعالیت به دانشگاه‌های خصوصی، کیفیت در دانشگاه‌های خصوصی و توزیع سندفراغت در بدل پول از سوی برخی دانشگاه‌های خصوصی از پرسش‌های عمده نماینده‌گان مجلس از وزیر تحصیلات عالی بود.

بر بنیاد یک حکم رییس جمهور غنی، روند توزیع جواز به دانشگاه‌های خصوصی به حالت تعلیق درآمده و وزارت تحصیلات عالی مکلف به ارزیابی کیفیت دانشگاه‌های خصوصی شده است.

اما کمال ناصر اصولی، رییس کمیسیون معارف و تحصیلات عالی مجلس نماینده‌گان گفت که این حکم رییس جمهور برخلاف قانون اساسی کشور می‌باشد.

اصولی گفت که متقاضیان ایجاد دانشگاه‌های خصوصی همه روزه در پشت دروازه‌ی این کمیسیون صف می بندند و خواستار دریافت جواز برای آغاز فعالیت شان هستند.

او گفت که کیفیت آموزش در برخی از دانشگاه‌های خصوصی پایین بوده و برخی از استادان دانشگاه‌ها حتا املای درست ندارند.

لالی حمیدزی یک نماینده دیگر مجلس گفت که برخی از دانشگاه‌های خصوصی در بدل پول برخی از وزرا و  وکلات اسناد تحصیلی توزیع کرده است.

در پاسخ به این پرسش‌ها داکتر نجیب الله خواجه عمری گفت که دانشگاه‌های کشور به ویژه دانشگاه‌های خصوصی از لحاظ کیفی با آسیب پذیری‌های جدی مواجه هستند.

وی پذیرفت که تا هنوز به رشد کیفی این دانشگاه‌ها توجه نشده است، اما وزارت تحصیلات عالی برای رشد کیفی دانشگاه‌ها ارایه جواز به دانشگاه‌های خصوصی را متوقف کرده است.

داکتر خواجه عمری گفت که ۱۷۰ درخواستی برای تاسیس دانشگاه‌های خصوصی در وزارت تحصیلات عالی ثبت شده است ، اما به‌دلیل توجه در کیفیت، ارزیابی این درخواستی‌ها را به حالت تعلیق در آورده است.

به گفته وی ارزیابی ۱۳۱ دانشگاه خصوصی که جواز فعالت گرفته اند جریان دارد و تا کنون اسناد قانونی ۲۲ دانشگاه طی مراحل شده است.

وزیر تحصیلات پذیرفت که کمبود استادان مجرب یکی از مشکلات دانشگاه‌های خصوصی و دولتی در کشور است که دولت در صدد آن است تا این مشکلات را برطرف سازد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>