عبدالله: تذکره های برقی زمانی آغاز می شود که قناعت عموم فراهم شود

| 8 January 2018, 13:23

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور می‌گوید که روند توزیع تذکره های برقی، زمانی آغاز خواهد شد که قناعت عموم مردم فراهم شود.

ریاست ثبت و احوال نفوس قبلا اعلام کرده که هفته گذشته توزیع تذکره‌های برقی را با  توزیع نخستین تذکره به رییس جمهور آغاز می‌کند، اما بعدا اعلام کرد که به دلیل مصروفیت رییس جمهور این برنامه را هفته بعدی آغاز می‌کنند.

قرار بود که تذکره‌های برقی مطابق به فرمان رییس جمهور که از سوی مجلس نماینده‌گان رد و از سوی مجلس تایید و در کمیته مشترک مختلط دو مجلس تایید شده بود، توزیع شود.

اما شماری از نماینده‌گان مجلس و سیاست‌مداران با توزیع تذکره‌های برقی که در آن به جای نوشتن اقوام مختلف کلمه افغان درج شود، مخالفت نشان دادند.

داکتر عبدالله نیز گفت: "هر تصمیمی‌که دربارۀ تذکره گرفته می‌شود، باید دربارۀ آن اجماع نظر وجود داشته باشد. بحث دربارۀ هویت شهروندان نیازمند گفتمان عمومی می‌باشد و این موضوع باید باعث یکپارچگی میان مردم شود."

داکتر عبدالله گفت که در پهلوی جنبه‌های سیاسی و حقوقی قضیه، نظریات مردم بسیار مهم است و توزیع تذکرۀ برقی زمانی آغاز خواهد شد که قناعت عموم فراهم شود.

موضوع تذکره‌های برقی به دلیل موجودیت مخالفان و موافقان با درج کلمه "افغان" و یا ذکر نام اقوام مختلف از چندسال به این سو با تاخیر مواجه شده است.

قبلا قانون ثبت احوال نفوس از سوی دو مجلس تایید و رییس جمهور نیز آن را توشیح کرده بود، اما به دلیل برخی مخالفت‌ها رییس جمهور با وارد کردن برخی تعدیلات، این قانون را طی فرمانی تازه‌ی به مجلس نماینده‌گان فرستاده بود.


لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>