کمیته گزیشن تا آخر هفته کارش را نهایی می‌کند

| 6 January 2018, 17:03

کمیته گزینش اعلام کرد که روند ارزیابی اسناد تحصیلی، تجربه کاری و استعداد داوطلبان به پایان رسیده و تا آخر هفته روان سه نامزد را به رییس جمهور غنی معرفی می‌کنند.

جاوید رشیدی رییس کمیته گزینش امروز در یک نشست خبری گفت که برای عضویت در کمیسیون انتخابات 57 تن درخواستی فرستاده اند.

وی افزود که آنان پس از ختم کامل بررسی ها، سه تن را به رییس جمهور معرفی خواهند کرد تا از میان شان یک نفر برای عضویت در کمیسیون انتخابات، انتخاب شود.

رییس جمهور پس از برکناری نجیب الله احمدزی رییس پیشین کمیسیون انتخابات، طی حکمی از کمیته گزینش خواست تا نامزدان جدید را برای عضویت در کمیسیون انتخابات معرفی کند.

شماری از اعضای کمیته گزینش، کار دوباره شان را مخالف قانون تفسیر کرده و از رییس جمهور خواستند تا از میان لیستی که قبلا معرفی کرده بود، یکی را انتخاب کند.

اما سخنگویان رییس جمهور گفتند که رییس جمهور در لیست قبلی فردی را مناسب عضویت در کمیسیون انتخاب ندانسته و به همین دلیل خواهان معرفی افراد جدید شده است.

گلاجان عبدالبدیع صیاد عضو و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که با انتخاب یک عضو جدید برای کمیسیون انتخابات، نخستین کارشان برگزاری انتخاب هیات اداری کمیسیون خواهد بود.

نهادهای ناظر بر انتخابات هرچند، فعالیت دوباره کمیته گزینش را خلاف قانون می‌دانند، اما معرفی نمودن یک عضو باقی مانده کمیسیون انتخابات را برای پیش برد امور انتخابات مهم می‌دانند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>