غنی: هم برق وارد می‌کنیم و هم تولید

| 4 January 2018, 16:43

رییس جمهور غنی می‌گوید هدف اساسی حکومت وحدت ملی ایجاد شبکه‌ی است که تمام مردم افغانستان از طریق آن به برق متوازن دسترسی داشته باشند.

وی که امروز در مراسم گشایش پروژه لین انتقال برق 220 کیلو ولت میدان- وردک و غزنی صحبت می‌کرد گفت، بربنیاد پلان، امروز برق به میدان وردک و غزنی می‌رسد و سپس به ولایت‌های لوگر، پکتیا، ننگرهار و کنر و هم‌چنان به بامیان و تمام افغانستان خواهد رسید.

رییس جمهور غنی گفت: " مشاوران خارجی گفتند که مدت ده سال برق را به کشورتان وارد کنید و تولیدات داخلی نه نمایید، اما به برکت پلان کنونی، هم برق را وارد می‌کنیم، هم تولیدات می‌نمائیم و هم به پای خود ایستاده می‌شویم."

وی افزود: "نخستین هدف ما این است که شبکۀ واحد برق داشته باشیم، دوم از نگاه برق خودکفا شویم و ۱۵ هزار میگاوات برق را از آسیای میانه به آسیای جنوبی انتقال خواهیم داد و سوم، به آن ولایاتی که شبکه برق نمی‌رسد، از طریق تولید انرژی آفتابی، گازی و بادی، نیازمندی‌های‌شان را مرفوع خواهیم ساخت."

به گفته غنی به ۱۱ ولایت به شمول بادغیس و غزنی که نسبت به دیگران، دو تا چهار برابر قیمت بلندتر برق را پرداخت می کنند، توجه اساسی صورت می گیرد.

امان‌الله غالب رئیس شرکت برشنا در مورد پروژه انتقال لین برق 220 ولت گفت بخش نخست این پروژه که تمدید لین برق ۲۲۰ کیلوولت در مسیر ارغندی الی غزنی می باشد، به ارزش مجموعی بیش از ۵۹ میلیون دالر و بخش دوم آن به ارزش۴۷،۶ میلیون دالر از کمک‌های بانک انکشافی ایالات متحده امریکا تمویل می‌شود.

وی گفت که سب استیشن غزنی ظرفیت تولید ۳۰ میگاوات برق و هم‌چنان سب استین ولسوالی سید آباد، ظرفیت تولید ۲۰ میگاوات برق را دارد.

به گفته غالب اکنون از این برق 20 هزار خانواده مستفید می‌شوند، اما بعدا 30هزارخانواده از آن مستفید خواهند شد.

افغانستان باوجود داشتن آب‌های فراوان هنوز مناطقی کم آن برق دارد و تاکنون برای تولید برق و خودکفایی در این عرصه اقدام جدی نشده است

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>