تفاهم‌نامه‌ای به منظور آموزش حرفه به برگشت‌کننده‌گان به کشور امضا شد

| 3 January 2018, 17:45

تفاهم‌نامه‌ای به ارزش ۱۳ میلیون یورو به منظور آموزش حرفه و کاریابی به آن شمار از شهروندان مهاجر که به کشور بر می‌گردند، امضا شد.

فیض‌الله ذکی، وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولان در مراسم امضای این تفاه‌منامه گفت که هزینه این برنامه را اتحادیه اروپا تمویل می‌کند؛ اما توسط یک کنسرسیوم که متشکل از بنیاد انکشافی آغاخان، موسسه داکار و موسسه مهاجران دنمارک می‌باشد، تطبیق می‌‌شود.

او گفت که سهم وزارت کار در این پروژه، زمینه‌سازی آموزش‌های مسلکی به عودت‌کننده‌گان است که در جستجوی کار اند و آموزش‌های حرفوی نیاز دارند.

به گفته‌ی آقای ذکی این پروژه در ۱۲ ولایت کشور تطبیق می‌شود.

سیدحسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت‌کننده‌گان گفت که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که با این وزارت امضا کرد، متعهد شد که ۷۸ میلیون یورو به برگشت‌کننده‌گان کمک ‌کند.

او افزود که از پول تعهد شده ۱۸ میلیون آن را اتحادیه اروپا طی یک تفاهمنامه به سازمان جهانی مهاجرت یا  IOM داد تا به مهاجران برگشت‌کننده کمک کند و حالا ۱۳ میلیون دیگر آن را برای آموزش‌های حرفوی و کاریابی می‌پردازد.

به گفته‌ی بلخی بقیه این پول تعهدشده را اتحادیه اروپا قرار است به وزارت مالیه انتقال دهد تا از طریق بودجه دولت در بخش‌های مختلف برای بیجاشده‌گان و عودت‌کننده گان مصرف شود.

او گفت که قرار است از این برنامه ۷۲۰۰ نفر مستفید شوند که ۴۰ درصد آن را خانم‌ها تشکیل خواهند داد.

موریس هاسن، که به نماینده‌گی از اتحادیه اروپا در این نشست صحبت کرد، گفت که هدف آنان کمک‌های پایدار و بنیادی به برگشت کننده‌گان می‌باشد تا آنان مکان مناسب برای زنده‌گی داشته و به خدمات اساسی مانند آموزش، صحت و کاریابی دسترسی داشته باشند.

او گفت که این فعالیت‌ها بدون همکاری ادارات دولتی افغانستان ممکن نیست و از این که حکومت وحدت ملی این موضوع را در اولویت قرار داده است، سپاسگزاری کرد.

این در حالیست که در روند برگشت مهاجران از کشورهای ایران و پاکستان افزایش یافته و بربنیاد معلومات وزارت مهاجرین در سال روان نزدیک به هشت صد تن از اروپا نیز به کشور برگشت داده شده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>