برگشت بیش از ۶۰۰هزار مهاجر به کشور

| 3 January 2018, 16:13

وزارت امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان کشور، شمار برگشت‌کننده‌گان داوطلب و مهاجران اخراج‌شده را از پاکستان، ایران و اروپا در جریان سال ۲۰۱۷ میلادی بیش از ۶۰۰هزار تن اعلام کرد.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت، از میان بیش از ۶۰۰هزار برگشت‌کننده از پاکستان و ایران به کشور، ممکن ۲۰درصد آنان اخراج شده و متباقی دواطلبانه برگشته اند.

در همین حال، دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش تازه‌اش اعلام کرد که از اول جنوری تا آخر دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی، ۴۶۶هزار و ۳۰۳ مهاجر افغان فاقد اسناد از پاکستان و ۹۸هزار و ۱۴۰ تن دیگر از ایران به کشورشان برگشته اند.

آمار اوچا نشان می‌دهد که برعلاوه‌ی مهاجران فاقد مدرک، ۵۸هزار و ۷۵۲ مهاجر افغان که سند اقامت نیز داشته اند، از پاکستان، ایران و سایر کشورها به افغانستان برگشت کرده اند.

همچنان آقای بلخی، گفت که برخی دیگر از پناهجویان افغان از اروپا به کشور برگشته اند.

او گفت: "در سال ۲۰۱۷ کسانی که به صورت اجباری (از اروپا) اخراج شدند، نزدیک ۸۰۰ نفر است، هنوز عدد به ۸۰۰ نرسیده است، علی‌رغم پیش‌بینی‌هایی که می‌شد، صدهزار، ۸۰هزار، ۵۰هزار چقدر مهاجرین اجباری اخراج خواهند شد...از کشورهای اروپایی در حدود دوهزار نفر عودت‌کننده داوطلب داشتیم ما در سال گذشته".

وزیر امور مهاجرین و عودت‌کننده‌گان تأکید کرد که افغانستان و اتحادیه اروپا به یک مدیریت مشترک رسیده اند که بر اساس آن، مهاجرت‌های نامنظم و روند اخراج پناهجویانی که درخواست شان در کشورهای اروپایی پذیرفته نشده است، کنترول می‌گردد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>