سنا: هوای پایتخت ویروسی است

| 2 January 2018, 16:42

با رسیدن زمستان و سردی هوا، آلوده‌گی هوای کابل به شدت افزایش یافته است و این امر سبب نگرانی اعضای مجلس سنا شده است.

شماری از اعضای این مجلس، در جلسه‌ی روی سه‌شنبه، از افزایش آلوده‌گی هوا، محیط زیستی و بیماری‌های ناشی از آن در کلان‌شهرها به ویژه پایتخت ابرازنگرانی کردند.

به گفته‌ی سناتوران، استفاده از مواد سوختی بی‌کیفیت، سنگ زغال، پلاستیک، تردد وسایط دودزا، موجودیت داش‌های خشت در حومۀ شهر کابل، حمام‌ها و جاده‌های خاکی عوامل اساسی آلوده‌گی پایتخت است.

سناتوران با اشاره به این عوامل و آلوده‌گی روزافزون، فضای شهرکابل را ویروسی خواندند که به گفته‌ی آنان باعث شیوع امراض گوناگون گردیده است.

مجلس سنا تأکید کرد که نهادهای مسوول باید در این زمینه تدابیر جدی روی دست گیرند و فیصله شد تا مسوولان اداره ملی حفاظت از محیط‌زیست را در یکی از نشست‌های عمومی، برای پاسخ‌گویی فرا بخواند.

سناتوران از شهروندان کابل خواستند که در جلوگیری از آلوده‌گی هوا و محیط‌زیست، بیشتر همکار باشند.

نگرانی اعضای مجلس سنا، در حالی از آلوده‌گی هوا مطرح می‌شود که بر بنیاد معلومات اداره ملی حفاظت از محیط‌زیست میزان هوای زهری در شهر کابل به ۳۳۰ تا ۵۹۶ ملی مایکرون می‌رسد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>