اروپا در دو سال اخیر 1334پناهجوی افغان را اخراج کرده است

| 18 December 2017, 15:37

سیدحسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کننده‌گان می‌گوید در پی مذاکرات و توافق با اتحادیه اروپا، روند مهاجرت به اروپا را کاهش یافته و هم از اخراج پناه‌جویان جلوگیری کرده است.

وی که امروز در برنامه به مناسب روز جهانی مهاجرت در کابل صحبت می‌کرد گفت، ورود بیش از یک میلیون مهاجر و پناهجو در سال ۲۰۱۵ به اروپا بحران بزرگی به وجود آورد و کشورهای اروپایی در پلان داشتند تا نزدیک به ۱۰۰ هزار پناهجوی افغان را اخراج کنند.

بلخی با اشاره به مذاکرات حکومت افغانستان و اتحادیه‌ی اروپا گفت: « در سال ۲۰۱۶ پیش بینی می‌شد که ۸۰ هزار نفر از آلمان و چندین هزار نفر از دیگر کشورهای اروپایی به افغانستان دیپورت شوند؛ اما با مذاکره و توافق با اتحادیه اروپا این امر کنترل شد و فقط ۵۸۰ نفر دیپورت شدند."

وی افزود در سال جاری میلادی (2017) تا کنون کشورهای اروپایی ۷۵۴ پناهجوی افغان را به کشور برگشت داده اند.

ناروی و آلمان در سال روان بیشترین پناهجوی افغان را اخراج کرده است، با وجود که آلمان پس از حمله در چهارراهی ذنبق در نزدیک سفارت آن کشور در کابل، اخراج پناهجویان افغان به استثنای مجرمان و کسانی که هویت شان را پنهان می کنند را توقف داد.

وزیر مهاجرات و عودت کننده‌گان هم‌چنان از دریافت ۸۰ میلیون یورو برای کمک به مهاجران برگشت کننده خبر داده گفت که  اتحادیه اروپا تعهد کرده که ۱۲۴ میلیون یوروی دیگر در سال‌‌‌های آینده به افغانستان کمک کند.

بربنیاد آمار این وزارت در سه سال گذشته بیش از دو میلیون افغان‌های مهاجر به کشور برگشته اند که بیشترین شان در ایران و پاکستان مهاجر شده بودند.

مطابق آمار وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌گان، در مجموع ۵.۶ میلیون شهروندان کشور مهاجر اند که بیش از ۲ میلیون در ایران،  نزدیک به ۲ میلیون در پاکستان و بقیه در کشور های اروپایی، امریکا، استرالیا و دیگر کشورهای آسیایی به سر می‌برند.

ا

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>