انجنیر محمد داوود والی بلخ شد

| 18 December 2017, 09:15

ریاست جمهوری اعلام کرده است که محمداشرف غنی رییس جمهور کشور استعفای عطامحمد نور والی بلخ را منظور کرده است.

شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور گفته است که والی بلخ چندی پیش استعفا داده بود و حالا از سوی رییس جمهور منظور شده است.

بربنیاد گفته های مرتضوی، انجنیر محمدداوود به جای عطامحمد نور به عنوان والی بلخ تعیین شده است.

عطامحمد نور پس از سقوط رژیم طالبان و به وجود آمدن حکومت جدید به حیث والی بلخ تعیین شد و تا امروز به عنوان والی بلخ کار کرده است.

انجنیر محمدداوود از فرماندهان پیشین حزب جمعیت اسلامی افغانستان است، اما حالا در لندن زنده‌گی می کند. بربنیاد خبرنامه ریاست ارگان‌های محل، وی تحصیلات عالی‌اش را در بخش استخراج نفت و گاز در کشور انگلیستان به پایان رسانیده است.

در خبرنامه آمده است که انجنیر محمدداوود تجربه کار در وزارت معادن و صنابع، تفحصات شمال، آمریت امنیت بلخ را داشته و هم‌چنان مدت 12 سال مسوولیت تعلیم و تربیه نظامی مجاهدین در صفحات شمال را نیز به دوش داشته است.


لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>