تن‌فروشی پناهجویان در آلمان؛ آن‌هم فقط برای زنده ماندن

| 14 December 2017, 15:43

بر اساس شواهدی که تلویزیون "زی.دی.اِف" آلمان منتشر کرده است؛ برخی پناهجویان در مرکز پناهجویان برلین، تن‌فروشی می‌کنند.

در همین حال، پروژه‌ی مهاجرت، گفته است: "محافظان یکی از مراکز برجسته‌ی پناهجویان، اقدام به دریافت مشتری برای پناهجویانی می‌کنند که برای دریافت پول اقدام به تن فروشی می‌کنند و در این کار با آنان همکاری می‌کنند".

برخی محافظان هم تأیید کرده اند که در ازای پیداکردن هر مشتری، ۲۰ یورو پول دریافت می‌کنند.

دیانا هینگز، مسوول سازمان خیریه‌یی موسوم به "Moabit Helps" به این باور است که تن‌فروشی پناهجویان پیامد فشارهایی است که بر آنان وارد می‌شود.

به گفته‌ی خانم دیانا، زمانی که درخواست پناهنده‌گی افراد رد شود، اجازه‌ی کارکردن ندارند.

او تأکید کرده است: "به شما اجازه داده نمی‌شود تا درآمدی داشته باشید. یک ترس ناامیدی دایمی نزد این افراد وجود دارد".

در همین حال، بر اساس گزارش نهاد پروژه‌ی مهاجرت، اکثر پناهجویان، تنها راه به دست‌آوردن پول را تن‌فروشی خوانده اند. این پناهجویان گفته اند، با درآمد تن‌فروشی آنان قادر اند که بدهی‌های قاچاق‌بران را بپردازند و از خانواده‌های شان حمایت کنند.

پیش از این نیز، از شمار روزافزون پناهجویانی که تن‌فروشی می‌کنند، در آلمان گزارش‌هایی نشر شد و سبب نگرانی نهادهای امدادرسان و مدافعان حقوق پناهجویان شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>