بادغیسی: کار روی طرح افزایش حضور زنان در کمیسیون انتخابات جریان دارد

| 13 December 2017, 15:19

وسیمه بادغیسی معاون و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات از کار روی طرحی خبر داد که زمینه مشارکت زنان در تمام بخش های کمیسیون انتخابات را فراهم می‌کند، اما جزییات بیشتر در این مورد ارایه نکرد.

وی که امروز در نشستی تحت نام "مشارکت زنان در احزاب سیاسی" که از سوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه  افغانستان (فیفا) در کابل برگزار شده بود صحبت می‌کرد گفت، برنامه‌های کمیسیون انتخابات به نفع زنان بوده و هم اکنون نیز حضور زنان در کمیسیون انتخابات قابل لمس است.

اما یوسف رشید رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) گفت که حضور زنان در روند انتخابات در گذشته کمرنگ بوده و حتی از حق رای آنان سوء استفاده شده است.

وی ساختار زن ستیزانه جامعه، کمبود آگاهی زنان و ایجاد موانع از سوی بزرگان قومی و ملا امامان مساجد در گذشته را دلیل حضور کمرنگ زنان در روندهای ملی مانند انتخابات عنوان کرد.

رشید یکی از راه‌های افزایش مشارکت سیاسی زنان در کشور را ایجاد زمینه‌های مناسب و مساعد برای زنان در احزاب سیاسی عنوان کرد و گفت که این زمینه نیز به دلیل ساختار کاملا مردانه برای حضور زنان در احزاب موانع ایجاد کرده است.

در نشست امروز فیفا طرحی را مبنی برافزایش مشارکت زنان در احزاب سیاسی به حکومت ارایه کرد.

داکترعبدالله عبدالله رییس اجرایی کشور که در این نشست حضور داشت گفت که حکومت وحدت ملی به مشارکت زنان در روندهای ملی متعهد بوده و در هر برنامه تلاش می‌شود که به زنان توانمند در چهارچوب آن سهم داده شود.

وی افزود که حکومت در یک و نیم دهه گذشته با وجود فرصت‌های زیاد، برای رشد احزاب سیاسی در کشور زمینه سازی نکرده است.

داکتر عبدالله با اشاره به تعدیل قانون انتخابات در سال گذشته گفت که شماری با قومی ساختن مساله، مانع سهیم شدن احزاب سیاسی در انتخابات شدند.

سال گذشته در هنگام تعدیل قانون انتخابات در مجلس نماینده‌گان، برخی‌ها بر تغییر نظام انتخاباتی از سیستم رای واحد غیرقابل انتقال به سیستم انتخاباتی حزبی و یا مختلط بودند تا به احزاب نیز در انتخابات پارلمانی سهم داده شود.

اما برخی دیگر این سیستم را به دلیل نبود احزاب بزرگ ملی نپذیرفتند و در نهایت به سیستم انتخاباتی رای غیرقابل انتقال رای دادند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>