فراغت غیابی در برخی مکاتب بغلان

| 13 December 2017, 14:07

"معارف فرنگ، در کام فاجعه" نشست اعتراضی برخی باشنده‌گان ولسوالی فرنگ ولایت بغلان بود که امروز در آن ولایت برگزار شد.

معترضان در این نشست، مدعی شدند که برخی دانش‌آموزان در شماری از مکاتب این ولسوالی، بدون اینکه به درس حاضر شوند، سند فراغت می‌گیرند.

به ادعای معترضان، مسوولان معارف در بغلان، مکاتب را نظارت نمی‌کنند و هیأت نظارتی ریاست معارف نیز آلوده به فساد اند.

این اعتراض، پس از آنکه شماری از فارغان مکاتب این ولسوالی در آزمون کانکور مؤفق نشده اند؛ به شکل جدی رسانه‌یی شده است.

رامین، یکی از معترضان، به خبرنگاران گفت، معیار نمره‌ی شاگردان، به جای شایسته‌گی و لیاقت صنفی؛ کارهای شخصی است که برای آموزگاران انجام می‌شود.

قادر یکی دیگر از همایش اعتراضی گفت، استخدام آموزگاران بر اساس روابط – نه بر اساس دانش علمی – سبب شده است که وضعیت آموزش در ولسوالی فرنگ و حتی در ولایت بغلان، سیر نزولی را بپیماید.

به گفته‌ی قادر که خود نیز تجربه‌ی چندین ساله‌ی تدریس را دارد، در حال حاضر، دانش‌آموز در خارج به سر می‌برد؛ ولی سند غیابی فراغت به دست می‌آورد. 

اما در برابر این ادعاها، ریاست معارف بغلان، هرگونه نارسایی در آموزش و پرورش این ولایت را رد کرد. محی‌الدین پیکان، رییس این اداره به شماری از خبرنگاران گفته است که تیم‌های نظارتی همواره از روند آموزش و پرورش نظارت دارند.

به گفته‌ی آقای پیکان، هنوز ثابت نشده است که افراد به صورت پراشوتی سند فراغت به دست آورده باشند.

او از معترضان خواست که هر ادعای شان را بر اساس ثبوت و اسناد به ریاست معارف بسپارند تا عاملان آن مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند.

آمار ریاست معارف ولایت بغلان نشان می‌دهد که بیش از ۳۵۰ دانش‌آموز دختر و پسر، در ۵۶۶ مکتب در ولایت بغلان مصروف آموزش اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>