انتقال بیش از هزار مرکز رای‌دهی از مکان‌های شخصی به مکان‌های عمومی

| 6 December 2017, 14:40

کمیسیون مستقل انتخابات از پایان بررسی مراکز رای دهی خبر داد، اما تصمیم نهایی در این مورد را به بعد از تهیه لیست رای دهنده‌گان گذاشت.

وسیمه بادغیسی معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در نشست مشورتی که امروز کمیسیون با احزاب سیاسی و برخی نهادها برگزار کرده بود پایان بررسی مراکز رای دهی را یک دست آورد خواند.

وی گفت که در گذشته 7180 مرکز رای دهی وجود داشت، اما کمیسیون توانسته 5436 مرکز را بررسی کند و 1744 مرکز دیگر به دلیل چالش های امنیتی بررسی نشده است.

وی افزود که مطابق قانون انتخابات، این بار 1015مراکز رای دهی را از مکان‌های شخصی به مکان‌های عمومی انتقال داده اند تا از نفوس افرادی به دور باشند.

در انتخابات گذشته برخی مراکز رای دهی در منازل ملک قریه و بعضی مکان‌های شخصی بود که به گفته بادغیسی این بار به مکاتب و یا هم مساجد انتقال شده اند.

لیست رای‌دهنده‌گان

در حالی‌که قبلان کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که لیست رای‌دهنده‌گان را با استفاده از تکنالوژی تهیه می‌کند، اما بعدا به دلیل آن چه که نبود وقت کافی عنوان شده است، این موضوع رد شده است.

حالا کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید لیست رای‌دهنده‌گان را بربنیاد تذکره‌های کاغذی تهیه می‌کند.

معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که بر بنیاد تفاوهم که با اداره مرکزی ثبت و احوال نفس امضا کرده اندف قرار است طی سه تا چهار ماه آینده به ده میلیون واجدان شرایط رای دهی تذکره توزیع شود.

بادغیسی تهیه این لیست رای‌دهنده‌گان با استفاده از تذکره را کمک به شفافیت انتخابات عنوان کرد.

این در حالیست که چندی پیش روبیکا تاوراس، نماینده دفتر زنان سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که۶۳درصد زنان افغان سند هویت یا تذکره ندارند و این برای اشتراک آنان در انتخابات یک چالش است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>