بیش از نه‌ونیم تُن مواد مخدر در کابل آتش زده شد

| 6 December 2017, 15:03

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر بیش از نه‌ونیم تُن مسکرات و مواد مخدر را پس از حکم محاکم امروز در کابل به آتش کشید و از بین برد.

بربنیاد معلومات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر، بیش از۸ونیم تُن از مواد حریق شده مربوط به قضایای بزرگ قاچاق مسکرات و مواد مخدر بود.

در یک خبرنامه‌ی این مرکز آمده است که فاعلین آن قضایای فوق، به حبس تنفیذی الی۲۰سال محکوم به مجازات شده اند.

در خبرنامه آمده است در جمع مواد حریق شده۱۵۲.۲۱ کیلوگرام هیرویین، ۴۴۵.۸۷۸ کلیوگرام تریاک، ۱۵۷.۶۲۵ کیلوگرام مورفین، ۵۶۹.۸۵۸ کیلوگرام چرس، ۵.۰۳۳ کیلوگرام شیشه، ۳.۹۰۰ کیلوگرام کرستال، ۱.۷۹۰ لیتر تیزاب،۵۱.۵۲۰ لیتر کشمش تخمر شده، ۷۲.۴۶ کیلوگرام مواد کیمیاوی جامد، 1506 تابلیت K و ۸۱۴۵.۴۹۶ لیتر مشروبات الکهولی شامل بود.

بربنیاد معلومات خبرنامه این مقدار مواد مخدر در عملیات‌های جداگانه‌ی از ماه قوس سال گذشته تا ماه عقرب امسال از مربوطات شهر کابل از سوی نهادهای کشفی و امنیتی به دست آمده بود.

این مقدار مواد مخدر در ۴۴۵قضیه بزرگ قاچاق مسکرات و مواد مخدر به دست نیروهای امنیتی افتاده و در پیوند به آن۵۵۵ تن به شمول ۲۴تن خانم،۳۵تن ازموظفین خدمات عامه،۶ شهروند ایران و یک شهروند پاکستان بازداشت و توسط محاکم به حبس تنفیذی الی۲۰سال محکوم به مجازات شده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>