شورای عالی صلح حاضر است برای طالبان در کابل دفتری بگشاید

| 6 December 2017, 15:05

شورای عالی صلح بار دیگر بر گفتگوهای صلح بین‌الافغانی تأکید کرد و از طالبان خواست با هر شرایطی که آن گروه حاضر به مذاکره اند، این نهاد آماده‌گی دارد.

محمداکرم خپلواک، رییس دبیرخانه‌ی این شورا امروز به خبرنگاران گفت، راهبرد تازۀ روند گفتگوهای صلح نهایی شده و موارد مشخصی را در بر می‌گیرد.

آقای خپلواک، تأکید کرد، هر میکانیزمی که قابل قبول گروه طالبان باشد، شورای عالی صلح آماده است که مذاکرات را با آن گروه آغاز کند.

او افزود، اگر از طریق بزرگان قومی، شورای علما، نهادهای مصلح، وساطت بزرگان جهادی و سیاسی، علمای کشورهای اسلامی و هرگونه میکانیزمی که طالبان پیشکش می‌کنند، حکومت و شورای عالی صلح آماده‌ی گفتگو است.

رییس دبیرخانه‌ی گفت: "ما خطاب به آن طالبان و رهبران طالبان که در قطر اند، یا در کشورهای دیگر اند یا در پاکستان می‌باشند و زنده‌گی سرگردان دارند، توقع داریم، همان‌طوری که حزب اسلامی به افغانستان آمد و دفتر مذاکرات صلح را در کابل دارد، ما آماده ایم که همان‌گونه دفتر بدهیم و در یک مذاکرات عزتمند که خواست مردم افغانستان است، در آن سهم بگیرند".

آقای خپلواک، هم‌چنان افزود، در هر کشوری که طالبان خواهان گشایش دفتر و سایر سهولت‌ها به منظور آغاز گفتگوهای صلح باشند، حکومت و شورای عالی صلح کاملاً آماده‌ی قبول آن است.

شورای عالی صلح تأکید دارد که زمینه‌ی گفتگوهای صلح آماده شده است و انتظار دارد که طالبان از این فرصت استفاده کنند و از ادامه‌ی جنگ دست بردارند. 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>