خلیلی: طالبان و داعش متفاوت اند

| 6 December 2017, 14:18

محمدکریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح گفت که داعش و طالبان نباید با یک چشم نگریسته شوند.

آقای خلیلی، امروز که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، بر بعضی از اظهارات مقام‌های امنیتی کشور انتقاد کرد و گفت که طالب، داعش نیست.

او گفت "داعش هم دشمن طالب است، هم دشمن حنفی است، هم دشمن جعفری است، هم دشمن دیگر اقوام. امروز واقعیت همین را نشان می‌دهد. جنگی که بین طالبان و داعش در ننگرهار است، جوی خون جاری است".

رییس شورای عالی صلح کشور، به جنگ بین داعش و طالبان در فاریاب، جوزجان و زابل اشاره افزود، برخی گروگانان هزاره را طالبان از بند داعش در زابل نجات داد، اینها واقعیت‌ها است.

آقای خلیلی، تأکید کرد که به جای ادعاها، واقعیت‌ها در نظر گرفته شوند.

او گفت که طرف گفتگوهای صلح این شورا، داعش نه؛ بلکه تحریک طالبان است. به باور وی، اگر طالبان با داعش یک‌سان دیده شوند، این تفکر به بیراهه می‌انجامد.

رییس شورای عالی صلح، از مقام‌های امنیتی کشور خواست که نباید اظهاراتی داشته باشند که پروسه صلح را آسیب بزند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌گردد که پیش از این برخی نماینده‌گان مردم در مجلس و مقام‌های امنیتی گفته اند،  که داعش کنونی، در حقیقت طالبانی اند که اکنون پرچم شان را تغییر داده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>