افراد دارای معلولیت؛ بخشی فراموش‌شده‌ی جامعه

| 3 December 2017, 19:57

"کار نمی‌توانم، من هم خوش ندارم که دستم را پیش کسی برای یک پول ناچیز دراز کنم؛ اما با گرسنه‌گی هم زنده‌گی نمی‌شود".

بخشی از درد دل فؤاد؛ یکی از هزاران فرد دارای معلولیت در کشور است. فؤاد پدر سه کودک است؛ تنها تا صنف پنجم درس خوانده است؛ اما در سیزده ساله‌گی قربانی انفجار ماین شد، از آن پس زنده‌گی فؤاد دگرگون شد؛ آرزوهایش به یغما رفت و هیچ‌گاهی نمی‌تواند لحظاتی را که با شادی در روستای کوچک شان به شادی و مستی می‌پرداخت، فراموش کند.

اکنون، در گوشه‌ای از شهر کابل در هوای سرد و گرم، برای این که کودکانش گرسنه نماند، گدایی می‌کند. دلش پر از اندوه بود. زمانی که برایش سلام دادم، باور نمی‌کرد که هنوز هم در جامعه احترام می‌شود.

او گفت، روزانه صد تا دو صد پول از این طریق به دست می‌آورد تا قوت لایموت فرزندانش فراهم گردد. هرچند خودش گدایی می‌کند؛ اما فرزندانش را به مکتب می‌فرستد. او برای این که کودکانش احساس حقارت نکنند، گدایی‌اش را پنهان کرده است.

خانم فؤاد، در خانه‌های مردم کار می‌کند و او هم روزانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ افغانی مزد می‌گیرد؛ اما کرایه خانه، خرچ مدرسه‌ی کودکان، هزینه‌ی زنده‌گی با پولی که پیدا می‌کنند، کافی نیست.

فؤاد گفت که دو ماه کرایه خانه را نپرداخته است. پرسیدم چه خواست‌های از دولت دارد؛ اما آهی کشید و یک اصطلاح عامیانه را در پاسخم گفت: "آشپز که زیاد شد، دیگ شور می‌شود یا هم بی‌نمک" و افزود که هیچ خواستی از "دولت دو سره" ندارد. این که سایر مردم در آرامش باشد و شاهد به خاک و خون کشیده‌شدن شهروندان نباشد، یگانه آرزوی بزرگ وی است.

وضعیت فؤاد نمونه‌ای از دشواری روزگار هزاران فرد دارای معلولیت در کشور است. 

آمار افراد دارای معلولیت

ارقامی تازه از شمار افراد دارای معلولیت در کشور وجود ندارد؛ اما گفته می‌شود که حدود یک میلیون افغان در جریان دهه‌های گذشته معلول شده اند و هنوز هم شمار افراد دارای معلولیت به دلیل حملات دهشت‌افگنانه، ماین‌های کنار جاده و بمباردمان‌ها هر روز افزایش می‌یابد.

آماری که موسسه‌ی ماین‌روبی MAPA، در حدود سه ماه پیش منتشر کرد، نشان می‌دهد که انفجار ماین و مهمات منفجرناشده در هر ماه نزدیک به ۱۹۰ تن در کشور قربانی می‌گیرد و ۷۰ درصد این قربانیان دچار معلولیت می‌شوند.

در سوم دسامبر، روز جهانی افراد دارای معلولیت، که امسال با شعار "دگرگونی به سوی جامعه‌ی پایدار و انعطاف‌پذیر برای همه" تجلیل شد، اداره حمایت از حقوق و اشخاص دارای معلولیت، آمار کسانی را که از معلولیت شدید رنج می‌برند، اعلام کرد.

محمدعلی محبتی، یکی از مسوولان این اداره در نشست خبری گفت، شمار کسانی که دچار معلولیت شدید اند؛ به ۹۰۰ هزار تن می‌رسند.

به گفته‌ی وی، ۹۰ درصد افراد دارای معلویت بیکار اند و ۷۷ درصد کودکان که معلولیت دارند، از حقوق آموزشی شان محروم مانده اند.

او افزود که ۷۰ درصد افراد دارای معلولیت به هیچ‌گونه خدمات اجتماعی دسترسی ندارند.

افراد دارای معلولیت، بخشی فراموش‌شده‌ی جامعه اند؛ هر چند باید سه درصد کارمندان دولت را تشکیل دهد؛ اما این مورد نیز مانند بسیاری بخش‌هایی دیگر تنها در قانون آمده و عملی نشده است. 

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، تنها ماهانه کم و بیش پنج‌هزار افغانی برای هر فرد دارای معلولیت توزیع می‌کند؛ آنهم برای ۱۳۰هزار تنی که در این وزارت ثبت شده اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>