در موج انتقادها؛ رییس جمهور به تدوین قانون رفع تبعیض هدایت داد

| 3 December 2017, 16:28

در حالی که حکومت وحدت ملی، مشخصاً تیم رییس جمهور هدف انتقادهای شدید مخالفان سیاسی مبنی بر برخورد تبعیض‌آمیز قرار گرفته، رییس جمهور به وزارت عدلیه هدایت داده است که قانون رفع تبعیض را تدوین کند.

رییس جمهور غنی، که در مراسم بزرگداشت از میلاد نبی امروز در ارگ صحبت می‌کرد، گفت که مساوات هر افغان با افغان دیگر "جزئی ایمان ما است".

او گفت "من میخواهم اعلان کنم و به وزارت محترم عدلیه هدایت بدهم که در بارۀ رفع تبعیض مطابق قانون اساسی افغانستان، اقدامات سرتاسری کنند و یک مقرره و قوانین لازمه را تحت نظر جناب استاد دانش فراهم کنند. جامعه ما به تبعیض نه ضرورت دارد، نه اجازه می‌دهد". 

اما همین یک روز پیش، اپوزسیون آقای غنی، حکومت کنونی را در کندهار به بحران‌زایی قومی متهم کردند.

رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی در کندهار گفت "ما با بحران امنیتی، اقتصادی و بحران انحصار قدرت رو به رو هستیم و خطرناک‌تر از همه یک بازی قدرت‌مند را به نام قوم و زبان درمیان مردم دامن می‌زنند که این از همه کرده یک بازی خطرناک است".

اشتراک‌کننده‌گان در قطعنامه‌ای حکومت را به قانون‌شکنی و تفرقه‌افگنی متهم کرده و هشدار داده اند تا از این گونه اقدامات خودداری کند.

پیشتر از آن، افشای سند مخکښ – که زبان‌زد مجالس شده است – و در پی آن انتشار سند پولیس قطعه ضد شورش که به نحوی بیانگر جلوگیری از ورود قوم تاجیک در آنجا بود، بیشتر از پیش ادعای اپوزسیون رییس جمهور را تصدیق می‌کند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>