چوب غنی به پاکستان؛ دارالکفر پنداشتن کشورهای اسلامی، فتنه‌ی بزرگ است

| 3 December 2017, 16:06

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور امروز در مراسم بزرگ داشت از میلاد نبی (ص)، گفت که علمای بزرگ کشورهای اسلامی به این عقیده اند که پنداشتن کشورهای اسلامی به عنوان خانه‌ی کفار، فتنه‌ی بزرگ است.

این سخنان رییس جمهور – هرچند از کشوری خاص نام نبرد -؛ اما اشاره‌ای تلویحی به اظهارات ملاهای پاکستانی است که بارها جهاد را در افغانستان فرض دانسته اند.

رییس جمهور گفت: "در افغانستان، در حرمین شریفین، در مصر، مالیزیا، اندونیزیا و در سایر کشورهای اسلامی، علمای جید در این باره اجماع دارند که دارالکفر دانستن کشورهای اسلامی، بغاوت در کشورهای اسلامی و ایجاد هرج و مرج، فتنه‌ی بزرگ است".

به باور آقای غنی، یاغیان با اعمال شان، به جز از کشتن مسلمانان و تخریب کشورهای اسلامی، هدف و نتیجه‌ای دیگر ندارند.

رییس جمهور گفت، "یاغیانی" که فکر می‌کنند اسلام در خطر است، در خطر نه؛ بلکه "قتل‌ها، جنایت‌ها و بغاوت‌های" این افراد است که روزگار مسلمانان را در جهان بد ساخته است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>