سه رشته‌ی جدید در دانشگاه هرات افزوده شد

| 2 December 2017, 16:53

اداره‌ی توسعه‌یی ایالات متحده‌ی امریکا می‌گوید که سه رشته‌ی جدید در دانشگاه هرات با همکاری این نهاد تدوین و افزوده شده است.

اداره‌ی تجارت در سطح ماستری و نیمه‌عالی و تکنالوژی مواد خوراکی در مقطع لیسانس سه رشته‌ی جدید است که به تازه‌گی شامل نصاب درسی دانشگاه هرات شده است. پیش از این این رشته‌ها در یازده دانشگاه دولتی افغانستان نیز ایجاد شده است.

بر بنیاد خبرنامه‌ای اداره‌ی توسعه‌یی ایالات متحده‌ی امریکا، دانشگاه‌های ماساچوسیتس ، دِنور و پاردو، با دانشگاه هرات این رشته‌ها را تدوین و مطابق با معیارهای جهانی توسعه داده اند.

این سه دانشگاه امریکایی، همکاران برنامه حمایت از دانشگاه‌ها و تقویت نیروی بشری می‌باشند. 

هربرت اسمیت، رییس اداره‌ی توسعه‌یی ایالات متحده‌ی امریکا می‌گوید، گزینه‌های بیشتر آموزشی در دانشگاه‌ها، فرصت انتخاب را برای دانشجویان بیشتر می‌سازد.

او تأکید می‌کند که رشته‌های تازه ایجادشده، جوانان افغان را در پاسخ‌گویی نیازهای مدریتی، راهبردی و تحلیلی سکتور خصوصی و دولتی را یاری می‌رساند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>