صدها تن مواد مخدر در ۱۱ ماه گذشته از بین برده شده است

| 1 December 2017, 23:28

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور که در هفتمین نشست پروسه‌ی استانبول (قلب آسیا) در آذربایجان صحبت می‌کرد، مبارزه با مواد مخدر را بخشی از برنامه‌ی چهارساله‌ی امنیتی افغانستان عنوان کرد.

او گفت که سازمان‌های جرمی و مجموعه‌های حامیان مواد مخدر، امنیت منطقه و جهان را به صورت جدی تهدید می‌کنند و افزود که افغانستان اخیراً تلاش‌های جدی را برای نابودی مراکز پروسس و تولید مواد مخدر روی دست گرفته که تعهد این کشور را نشان می‌دهد.

او افزود: "در یازده ماه گذشته ما دو تن هیروهین، ۶۲ تن مورفین، ۴۰۰ تن مواد مخدر، ۲۵ تن حشیش و چندین هزار کیلوگرام مواد خام چرس که ارزش  مجموعی آن در افغانستان، ۳۵۲ میلیون دالر تخمین شده است، از بین برده ایم".

رییس جمهور با اشاره به عملیات‌های نیروهای ویژه و کماندوهای کشور گفت که به ارزش تخمینی ۵۰ تا ۶۰ میلیون دالر مواد مخدر را نابود ساخته اند.

مقام‌های کشور و مأموریت حمایت قاطع مواد مخدر را یکی از منابع تمویل دهشت‌گران خوانده اند. اخیراً ریاست جمهوری تأکید کرده است که جنگ کنونی افغانستان، جنگ مواد مخدر است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>