۹ قاچاق‌بر با صدها کیلوگرام مواد مخدر بازداشت شده اند

| 29 November 2017, 11:14

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مُسکرات و مواد مخدر می‌گوید که پولیس مبارزه با مواد مخدر در جریان این هفته، ۹ قاچاق‌بر را در پیوند به پنج قضیه‌ی قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است.

این مرکز تأیید می‌کند که این افراد با پرونده‌های جرمی شان از ولایت‌های مختلف برای پیگرد عدلی و قضایی به این اداره فرستاده شده اند.

بر بنیاد خبرنامه‌ای این مرکز، این افراد پس از آنکه پرونده‌های شان تدقیق و بررسی شده؛ به ریاست عمومی دادستانی ویژه مبارزه با جرایم مُسکرات و مواد مخدر فرستاده شده اند.

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مُسکرات و مواد مخدر می‌گوید: "به طور مجموعی پولیس از نزد بازداشت‌شده‌گان مقدار ۴۰۶ گرام هیرویین، ۱۰۲ کیلوگرام تریاک، ۴۳۵ کیلوگرام چرس و یک‌هزار و ۲۴۰ لیتر تیزاب...کشف و به دست آورده است".

پول نقد، وسایل ارتباطی و وسایط نقلیه از نزد این افراد که از ولایت‌های کابل، لوگر، هرات و بغلان بازداشت شده اند، نیز به دست آمده است.

به تازه‌گی، عملیات‌های پولیس مبارزه با مواد مخدر، کوماندوها و نیروهای خارجی، برضد منابع مالی دهشت‌گران – که مواد مخدر عمده‌ترین آن است – شده یافته است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>