افغانستان در تلاش نهایی سازی نقشه راه برای کاهش خطرات حوادث

| 28 November 2017, 18:10

اداره ملی آماه‌دگی مبارزه با حوادث به هدف نهایی کردن نقشه راه برای کاهش خطرات رای‌زنی با متخصصان را آغاز کرده است.

به همین منظور این اداره در همکاری با موسسه فوکس، امروز ورکشاپ دو روزه تحت عنوان سومین ورکشاپ مشورتی پیرامون چارچوب سندای برای کاهش خطرات حوادث را با شرکت نماینده‌گان ادارات دولتی، موسسات ملی و بین المللی و استادان دانشگاه‌ها در کابل برگزار کرد.

بربنیاد یک اعلامیه‌ی اداره ملی آماده‌گی با حوادث، محمد قاسم حیدری معین پالیسی و انسجام اداره ملی آماده‌گی مبارزه با حوادث گفت که افغانستان طبق گزارش ها و ارزیابی های بین المللی از نقطه نظر معروضیت در وضعیت وخیم قرار دارد.

حیدری گفته است: "در ورکشاپ امروزی  از تمام متخصصین، پالیسی سازان، نماینده‌های ادارات دولتی، غیر دولتی و موسسات خواهشمندیم تا در زمینه تطبیق چارچوب سندای برای کاهش خطرات حوادث همکاری همه جانبه نمایند تا در ۱۳ سال آینده افغانستان از نقطه نظر کاهش و جلوگیری از حوادث در مرحله خوبتر قرار داشته باشد."

به گفته وی دولت افغانستان برای تطبیق توافقنامه‌های بین المللی که عضویت آن را دارد مانند اهداف انکشاف پایدار، توافقنامه تغییر اقلیم و چارچوب سندای برای کاهش خطرات حوادث متعهد بوده و تمام وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی مکلف اند تا در روند تطبیق آن از هیچ‌گونه همکاری و تخصیص منابع دریغ نکنند.

در اعلامیه آمده است که اروند کمار سینها مدیر ارشد برنامه‌های موسسه فوکس گفته است که  تلاش می‌کنند تا با تطبیق این چارچوب مرگ و میر، خطرات و تهدیدهای ناشی از حوادث را در افغانستان کم کنند.

سندای چارچوبی است که در زمینه کاهش خطرات حوادث  طبیعی با ۴ اولویت ۷ هدف در سال ۲۰۱۵ از سوی ۱۸۷ کشور به تصویب رسید است.

تصویب این چارچوب در شهر سندای جاپان باعث شده تا این چارچوب بنام چارچوب سندای معروف گردد.
 

 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>