رییس اجرایی مواد مخدر را مشکل جهانی خواند

| 27 November 2017, 12:26

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور امروز دوشنبه در نشست شورای وزیران گفت، معضل مواد مخدر تنها متوجه کشوری که در آن تولید صورت می‌گیرد، نیست.

آقای عبدالله، تأکید کرد که در مبارزه با مواد مخدر، تمام کشورهای جهان مسوولیت دارند و افغانستان توقع دارد که جامعه‌ی جهانی در این راستا همکاری کنند.

او افزود "این یک مشکل جهانی است و تنها کشوری که در آنجا تولید صورت می‌گیرد، تنها مسوولیت متوجه آن کشور نیست، ما مسوولیت خود را متوجه استیم".

به گفته‌ی رییس اجرایی، ناامنی سبب شده است که کشت کوکنار و تولید مواد مخدر رشد کند. 

رییس اجرایی تأکید کرد، مواد کیمیایی از طریق کشورهای همسایه برای پروسس مواد مخدر به افغانستان وارد می‌شود و در این زمینه افغانستان خواستاری همکاری کشورها است.

آقای عبدالله، در حالی خواستار همکاری جهانی در راستای مبارزه با مواد مخدر شد که عملیات‌های مشترک انهدام مراکز عمده‌ی پروسس مواد مخدر در کشور آغاز شده است.

فرماندهی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان، هفته‌ی گذشته اعلام کرد که مواد مخدر منبع تمویل دهشت‌افگنی در افغانستان است و این نیروهای مصمم اند تا مراکز عمده پروسس را از بین ببرند.

از سوی دیگر، این عملیات‌های مشترک، در پی افزایش ۶۳ درصدی کشت کوکنار و ۸۷ درصدی تولید تریاک در کشور راه‌اندازی شده است.

حکومت، جنگ کنونی را جنگ مواد مخدر خوانده و بر انهدام مراکز آن تأکید کرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>