رییس جمهور دستور سرگیری کار کمیته گزینش را داد

| 25 November 2017, 20:10

رییس جمهور غنی طی حکمی خواهان سرگیری کار کمیته گزینش شده است، تا نامزدان جایگزینی نجیب الله احمدزی کمیشنر و رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات را معرفی کند.

احمدزی ده روز پیش از سوی رییس جمهور و به درخواست دیگر اعضای کمیسیون انتخابات برکنار شد، اما وی برکناری‌اش را توطیه را غیرقانونی خواند.

در یک خبرنامه‌ی ارگ آمده است که از تاریخ صدور این حکم، اعضای پیشین کمیته گزینش به کار آغاز کنند.

کمیته گزینش در دوره نخست کارش 21 نفر را برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات معرفی کرده بود که رییس جمهور از میان آنان 7 تن را برای عضویت در آن کمیسیون انتخاب کرده بود.

در حالی‌که رییس جمهور می‌تواند از میان 21 نفر که قبلا کمیته گزینش برای عضویت در کمیسیون معرفی کرده بود یکی را انتخاب کند، اما وی در حکم تازه‌اش گفته است در میان این افراد نامزد واجد شرایط وجود ندارد.

در کمیته گزینش جاوید رشیدی عضو دادگاه عالی به عنوان رییس، ضیا لنگری عضو کمیسیون حقوق بشر، عبدالله شفایی عضو کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی، یوسف رشید رییس فیفا، نماینده جامعه مدنی و ماری اکرمی، نماینده نهادهای مدافع حقوق زنان عضویت دارند.

بربنیاد کارشیوه کمیته گزینش، واجدان شرایط درخواست های شان را به این کمیته ارسال کرده و بعد از مصاحبه لیست 21نفری را برای عضویت در کمیسیون انتخابات و فهرست 15 نفری را برای عضویت به کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به رییس جمهور بفرست و در نهایت رییس جمهور از میان آنان انتخاب کند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>