سمیه: لباس نظامی بزرگ‌ترین نشانه‌ی افتخار کشور است

| 24 November 2017, 01:00

چندین بانوی افسر روز پنجشنبه از اکادمی نظامی افسران ارتش کابل، سند فراغت به دست آوردند.  این بانوان که شمار شان به ۲۶ تن می‌رسند، در بخش‌های سربازی، رهبری و فرماندهی جنگ آموزش دیده اند. 

سمیه یکی از این افسران گفت، اکادمی نظامی افسران ارتش، رهبران ارتش کشور را تربیه می‌کند.

او افزود: "ما بانوان اکنون در کنار برادران خود خدمت می‌کنیم و لباس نظامی را بر تن کرده ایم، لباسی که بزرگ‌ترین نشانه‌ای افتخار کشور است و هیچ‌گاهی آن را کنار نخواهیم گذاشت".

به باور سمیه، اکادمی نظامی افسران ارتش، با تجمع دانش‌جویان از هر گوشه‌، قبیله و قوم کشور، از تمام افغانستان نماینده‌گی می‌کند و تمام آنان جمع شده اند تا در برابر دشمن، متحدانه عمل کنند.

سمیه با گرفتن بلندترین نمره در بین هم‌قطارانش، بورسیه تحصیلی اکادمی نظامی رویال سندهرست بریتانیا را نیز به دست آورد.  

اکادمی نظامی افسران ارتش، در سال ۲۰۱۳ میلادی، تأسیس شد که از آن زمان تا اکنون دو دور بانوان افسر را فارغ داده است. در نخستین دور، در ماه مارچ امسال، ۲۳ بانو سند فراغت به دست آوردند.

بر اساس ارقامی که مأموریت حمایت قاطع داده است، در حال حاضر صد بانوی دیگر در این اکادمی مصروف فراگیری آموزش‌های نظامی و رهبری اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>