رییس جمهور بر حمایت از ورزشکاران تعهد کرد

| 24 November 2017, 00:22

محمداشرف غنی، رییس جمهور پس از چاشت روز پنجشنبه در مراسم معرفی حفیظ‌الله ولی، به حیث رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش که در ارگ دایر شده بود، وعده داد که حکومت از ورزشکاران حمایت خواهد کرد.

بر بنیاد خبرنامه‌ای ارگ، رییس جمهور گفت، هدف اساسی حکومت این است که میدان جنگ را به میدان ورزش مبدل سازد.

او تأکید کرد: " تعهد حکومت این است که حامی، ممد و پشتوانه برای ورزشکاران کشور باشد و در جذب منابع برای آنان، تلاش نماید و در مقابل توقع داریم که ورزش کشور، مسلکی و وسیله‌ای هم‌بسته‌گی و  موجب افتخار ملی باشد".

او بر ایجاد یک طرح همه‌جانبه برای توجه به تمامی ابعاد ورزش کشور تأکید کرد و گفت که نقاط کوچک نباید مانع اهداف بزرگ باشد. ممکن این اشاره‌ی رییس جمهور، بر بود اختلاف در ریاست تربیت بدنی و ورزش باشد.

حکومت در حالی دم از حمایت از ورزشکاران می‌زند که هم‌اکنون ورزشکاران، زندگی بخور و نمیری دارند و برای معیشت خانواده مجبور اند که کار کنند.

در مراسم امروز، حفیظ‌الله ولی، رییس جدید عمومی تربیت بدنی و ورزش گفت، پس از ویران‌شدن زیرساخت‌های ورزش، به ورزش توجه لازم صورت نگرفته است. از دید وی، برخی دست‌آوردها در این عرصه فردی بوده است.

او وعده سپرد که سکتور ورزش را اصلاح خواهد کرد و وضعیت را برای ورزشکاران بهبود خواهد بخشید.

در سال‌های پسین، در میان خبرهای ناامیدکننده، این ورزشکاران کشور بوده اند که در پیروزی‌های متعدد و در رشته‌های مختلف، مردم را شاد ساخته اند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>