روبیکا: ۶۳درصد زنان افغان سند هویت ندارند

| 22 November 2017, 13:53

روبیکا تاوراس، نماینده دفتر زنان سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید ۶۳درصد زنان افغان سند هویت ندارند و این برای اشتراک آنان در انتخابات یک چالش است.

او که امروز در سیزدهمین نشست مشورتی "نقش زنان در انتخابات" در کابل صحبت می‌کرد، گفت که فراراه اشتراک زنان افغان در انتخابات چالش‌های دیگری فرهنگی و سنتی نیز وجود دارد.

خانم تاوارس افزود، عدم دسترسی زنان به مراکز رأی‌دهی، نبود مراکز جداگانه به زنان، نبود زنان در نهادهای امنیتی برای تامین امنیت مراکز رأی‌دهی زنانه و حضور ناظران زن از مواردی اند که روی میزان اشتراک زنان در انتخابات تأثیر می‌گذارد.

به گفته‌ی وی، حکومت افغانستان در ۲۰۱۵ پلان عملی را برای تطبیق قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد آماده کرد که بر بنیاد آن به زنان باید در بخش‌های خدمات عامه تا پالیسی‌سازی‌ها سهم داده شود.

تاوارس افزود که سازمان ملل حکومت افغانستان در این تعهدش کمک می‌کند و به همین منظور در تلاش اشتراک بیشتر زنان در انتخابات است.

 تدامیچی یاماموتو فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز گفت که این نشست به منظور شریک‌کردن دیدگاه‌ها و نظریات است تا در نهایت، از آن پیشنهاداتی برای مشارکت زنان در انتخابات تهیه گردد.

او افزود که زنان نیمی از نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند و باید سهم آنان در تمام روند انتخابات مساوی با سهم مردان باشد.

ملیحه حسن، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات گفت که آنان از حضور کم‌رنگ زنان در انتخابات‌های آینده نگران اند و تلاش دارند تا با عملی‌کردن برنامه مشارکت زنان آن را بیشتر سازند.

بحران در انتخابات اخیر این نگرانی را بار آورده است که نه تنها مشارکت زنان؛ بلکه در کل سطح اشتراک در انتخابات کم‌رنگ شود.

 

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>