مرگ ۸۰هزار کودک افغان در سال؛ دانش آن را تأسف‌بار خواند

| 22 November 2017, 16:05

محمدسرور دانش، معاون دوم رییس جمهور، مرگ ۸۰هزار کودک افغان را در سال ‌نگران‌کننده و تأسف‌برانگیز خواند.

آقای دانش که در آغاز هفته‌ی آگاهی از حقوق کودکان که توسط حکومت راه‌اندازی شده است، گفت که کودکان آسیب‌پذیرترین قشر جامعه‌ی کشور را تشکیل می‌دهند.

به گفته‌ی وی، کودکان افغان از شش ناحیه‌ی ناامنی، خشونت، اعتیاد، فقر، دسترسی‌نداشتن به تعلیم و کارهای شاقه در معرض خطر قرار دارند.

او تأثیرات ناشی از جنگ را بر کودکان زیان‌بار گفت و افزود، برعلاوه‌ی این که برخی کودکان افغان والدین شان را در جنگ از دست داده اند، قربانی استخدام در گروه‌های دهشت‌افگن می‌شوند.

آقای دانش افزود: "خشونت در ابعاد و جنبه‌های مختلف بیش از هر قشر دیگر، کودکان را متاثر می‌سازد. بسیاری از کودکان در معرض مستقیم خشونت‌های ناشی از جنگ، خشونت‌های خانوادگی، خشونت‌های ناشی از فرهنگ عقب‌مانده و سنت‌های ابتدایی هستند". 

از دید معاون دوم رییس جمهور، موجودیت هزاران کودک معتاد در کشور، بیانگر تهدیدی جدی دیگر جامعه‌ی افغانستان است.

بر اساس آمار رسمی حکومت، حدود ۴۰ درصد شهروندان زیر خط فقر به سر می‌برند و فقر بیشتر از دیگران زندگی کودکان را تهدید می‌کند. 

آقای دانش، با استناد به گزارش دفتر حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفت: "روزانه دستِ‌کم ۲۶ کودک زیر پنج سال به دلیل بیماری اسهال جان می‌دهند. در این گزارش آمده بود که سالانه حدود ۸۰هزار کودک زیر پنج سال در افغانستان جان می‌دهند که ۱۲در صد آنان به دلیل بیماری اسهال است".

معاون رییس جمهور، بازماندن بیش از سه میلیون کودک از آموزش را، بخشی بزرگی از بی‌سوادان آینده خواند و آن را فاجعه و سوق ملت به تاریکی عنوان کرد.

اشتغال یک‌ میلیون و ۲۰۰هزار کودک را که اضافه از نیم آنان به کارهای شاقه مصروف اند، آقای دانش نقض صریح حقوق بشری دانست.

کارکرد حکومت

معاون دوم رییس جمهور با پذیرفتن این مشکلات؛ اما گفت که حکومت نیز برای حمایت از کودکان در بخش‌های حقوقی – قانونی و عملی کارهای انجام داده است.

 ملحق‌شدن به تمام اسناد بین‌المللی راجع به حقوق طفل، قانون رسیده‌گی به تخلفات اطفال، قانون مراکز اصلاح و تربیت اطفال، مقرره تنظیم امور مراکز اصلاح و تربیت اطفال، مقرره حمایت و تقویت تغذی طفل با شیر مادر،  قانون منع اطفال در قطعات نظامی،  کد جزا، و قانون حمایت حقوق طفل را آقای دانش، از دست‌آوردهای حکومت در بخش حمایت از حقوق کودکان گفت.

او در رابطه به تدوین قانون حمایت از حقوق طفل گفت: "از جانب حکومت از طریق وزارت عدلیه و کمیته قوانین و کابینه تأیید شده و به ولسی جرگه فرستاده شده است و در همین ایام در شورای ملی تحت بحث قرار دارد و امیداوریم به زودترین فرصت ممکن مراحل نهایی خود را طی کرده و به تصویب برسد".

اما در بخش کارکردهای عملی، پاک‌سازی صفوف نیروهای امنیتی از وجود کودکان، اجباری‌شدن آموزش از صنف اول تا دوازدهم، تطبیق واکسین‌های کودکان، تأسیس مراکز اصلاح و تربیت کودکان، ایجاد پرورش‌گاه‌ها برای کودکان بی‌سرپرست و تدوین پالیسی‌ها برای اداره‌های مرتبط با کودکان مواردی اند که به گفته‌ی معاون دوم رییس جمهور، حکومت در این راستا، انجام داده است.

 با این همه، آقای دانش، با توجه به چالش‌های فراوان سد راه کودکان در کشور، بر سرمایه‌گذاری بیشتر روی کودکان و فرهنگ‌سازی مؤثر تأکید کرد.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>