نمایش‌گاه هنری و فرهنگی در پروان برگزار شد

| 21 November 2017, 17:39

به هدف پیش‌گیری از تهاجم فرهنگی، یک نمایشگاه هنری فرهنگی در ولایت پروان گشایش یافت.

محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ که در مراسم گشایش این نمایشگاه حضور داشت گفت: "فرهنگ افغانستان به یک تهاجم بزرگ مواجه است و برای جلوگیری از این تهاجم اقداماتی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ باید روی دست گرفته شود، در غیر آن فرهنگ افغانی حالت خوبی نخواهد داشت."

وی گفت که اسناد زیاد وجود دارد که تهاجم فرهنگی برضد فرهنگ افغانی آغاز شده است، اما در مورد جزییات ارایه نکرد. باوری با انتقاد از همکاران بین المللی افغانستان گفت که در بخش فرهنگی مانند دیگر بخش‌ها همکاری نکرده اند.

به گفته سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حمایت مردمی می‌تواند تهاجم فرهنگی را کاهش دهد.

وی افزود به همین منظور قرار است با وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد کنند تا حمایت 35 هزار شوراهای مردمی که در چوکات آن وزارت ایجاد شده اند را جلب کرده تا مردم نیز در حفظ و نگهداری میراث‌های فرهنگی با حکومت همکاری کنند.

محمد عاصم والی پروان نیز گفت که تهاجم فرهنگی از سال های 2001 آغاز و تاکنون پا برجاست و برای جلوگیر از آن وزارت اطلاعات و فرهنگی کشور مکلف است که نمایشگاه‌ها، برنامه‌ها و کنفرانس‌ها را برگزار کند.

نمایش عکس، کتاب، نقاشی، تیاتر، موسیقی اصلی افغانی، و بازدید از مکان‌های تاریخی شامل برنامه سه روزه این برنامه را تشکیل می دهد. قیام شمس- پروان

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>