دانش: رهبری جدید ادارۀ ملی محیط زیست باید پالیسی‌ها را تطبیق کند

| 21 November 2017, 15:14

محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری امروز در مراسم معرفی رییس جدید ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست گفت که تصویب راهکار و پالیسی، کار را به جایی نمی‌رساند، بلکه باید این راهکارها و پالیسی‌ها تطبیق شوند.

آقای دانش تأکید کرد، هرچند زیربنای این اداره در سال‌های قبل گذاشته شده است؛ اما هنوز هم یک اداره‌ی جوان و نوپا در کشور شمرده می‌شود. به گفتۀ وی، دولت و مردم برای تقویت این اداره مسوولیت مشترک دارند.

او افزود که حکومت قانون محیط زیست و دو مقرره مرتبط به محیط زیست را تصویب کرده است و در تمام پالیسی‌ها، قوانین و برنامه‌های توسعه‌یی حفاظت محیط زیست را در اولویت قرار می‌دهد.

اما معاون دوم رییس جمهور گفت: "تنها وضع و تصویب پالیسی و طرزالعمل مرتبط به حفاظت از محیط زیست کافی نیست؛ بلکه رهبری جدید اداره ملی حفاظت از محیط زیست مکلف است که این پالیسی‌ها را به پروژه‌های قابل تطبیق، تبدیل کند".

آقای دانش گفت که دولت در سال‌های اخیر به مسایل زیست‌محیطی توجه ویژه داشته است و به تعهدات بین‌المللی خود پابند خواهد بود.

افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان، سیزده معاهده چندین‌جانبه محیط‌ زیستی جهانی را در راستای مدیریت، کاهش و یا نابودی مواد کیمیاوی، کاهش مواد مخرب لایه ازون، تغییر اقلیم، تنوع بیالوژیکی، مبارزه با صحرا‌گرایی، حفظ و نگهداری انواع پرندگان مهاجر و سازمان همکاری منطقوی جنوب آسیا امضا کرده است.

شاه زمان میوندی، رییس جدید اداره ملی حفاظت از محیط زیست گفت که برای حفاظت از محیط زیست از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

او گفت که برای عملی‌شدن تعهدات افغانستان در بخش محیط زیست، لازم است که از نیروهای متخصص و تجارب کشورهای دیگر، استفاده شود.

در حال حاضر، افغانستان بند امیر، واخان بدخشان، دره شاه فولادی بامیان و کول حشمت خان، را به عنوان مناطق حفاظت‌شده اعلام کرده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>