نظامیان افغان و ناتو مراکز تولید مواد مخدر را هدف قرار می‌دهند

| 20 November 2017, 15:29

ریاست جمهوری، می‌گوید که برای نخستین بار عملیات محو منابع پروسس مواد مخدر با حمایت نیروهای خارجی دیشب آغاز شد.

بر بنیاد خبرنامه‌ای ارگ، ولسوالی‌های سنگین، موسی قلعه، کجکی و نوزاد در هلمند در اولویت مرحله‌ی نخست این عملیات قرار دارد.

در عملیات هوایی دیشب، هشت مرکز عمده‌ی پروسس مواد مخدر در هلمند آماج قرار گرفته و نابود شده است.

خبرنامه می‌افزاید: "جنگ کنونی، جنگ مواد مخدر و منبع اساسی تمویل طالبان و دیگر گروه‌های دهشت‌افگن به شمار می‌رود و هراس‌افگنان با استفاده از آن به فعالیت می‌پردازند، اما کمپاین محو مواد مخدر یکی از اهداف راهبردی حکومت افغانستان می‌باشد".

ریاست جمهوری تأکید می‌کند که پیامد مبارزه‌ای جدی با اقتصاد جرمی، تولید، پروسس و ترافیک مواد مخدر، صلح و ثبات در کشور است؛ در حالی که مواد مخدر هم اکنون، از منابع عمده‌ی دهشت‌افگنی می‌باشد.

این عملیات با همکاری نیروهای مأموریت حمایت قاطع در حالی آغاز شده که کشت کوکنار و تولید تریاک به صورت سرسام‌آور در کشور افزایش یافته است.

سروی وزارت مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که امسال ۳۲۸هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده که تا اکنون نُه‌هزار تن تریاک از آن به دست آمده است.

سال گذشته مساحت کشت‌زارهای کوکنار به ۲۰۱هزار هکتار و تولید تریاک به چهارهزار و ۷۰۰ تُن می‌رسید.

احمد جاوید قایم، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر، تأیید کرده است که کشت کوکنار ۶۳ درصد و تولید تریاک ۸۷ درصد، امسال افزایش یافته است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>