رییس کمیسیون مستقل انتخابات برکنار شد

| 15 November 2017, 21:30

رییس جمهور غنی طی حکمی نجیب الله احمدزی رییس کمیسیون مستقل انتخابات را برکنار کرد.

در یک اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که نجيب الله احمدزى به اساس فيصله و مطالبه کميسيون مستقل انتخابات و حکم ریيس جمهور، از عضويت آن کميسيون برکنار شده است.

در این حکم رییس جمهور آمده است که احمدزی به اساس فیصله و مطالبه ٢١ عقرب سال جاری کمیسیون مستقل انتخابات عزل شده است.

رییس جمهور از نهادهای مربوطه خواسته است که نامزدان جدید را برای یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات به ریاست‌جمهوری معرفی کند.

در دو هفته اخیر نجیب الله احمدزی در جلسات کمیسیون حضور نداشت و خبرهای در مورد استعفای وی مبنی بر مداخله حکومت از سوی برخی رسانه‌ها نشر گردیده بود.

این در حالیست که از چندی به این سو شماری از نهادهای ناظر بر انتخابات و حلقات سیاسی اعضای کنونی کمیسیون مستقل انتخابات را در برگزاری انتخابات ناتوان خوانده و خواهان برکناری آنان شده بودند، اما اعضای کمیسیون از توانایی شان برای برگزاری انتخابات شفاف و فراگیر سخن گفته بودند.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>