افزایش سرسام‌آور کشت کوکنار و تولید تریاک افغانستان

| 15 November 2017, 16:12

وزارت مبارزه با مواد مخدر، نتایج سروی مشترک را که با همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در مورد کشت کوکنار و تولید تریاک انجام داده است، امروز منتشر کرد که بیانگر افزایش سرسام‌آور است.

بر بنیاد این سروی، سال پار ۲۰۱هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده بود؛ اما امسال این رقم به ۳۲۷هزار هکتار زمین رسیده است که به گفته‌ی احمد جاوید قایم، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر افزایش ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنان آقای قایم، افزود که ۹۷ درصد کوکنار در مناطقی جنوبی، غربی، شرقی و شمالی کشت شده که تحت تهدیدهای بلند امنیتی بوده اند.

یافته‌های این سروی نشان می‌دهد که ۶۰ درصد در جنوب، ۱۷ درصد در غرب، ۱۳ درصد در شمال، ۷ درصد در شرق، ۳ درصد در شمال‌شرق و کمتر از نیم درصد در نقاط مرکزی، کوکنار کشت شده است.

محو کشت‌زارهای کوکنار

با آنکه نظر به آمار تازه‌ی وزارت مبارزه با مواد مخدر، کشت کوکنار به صورت بی‌سابقه افزایش یافته است؛ اما محو مزارع کوکنار نیز نسبت گذشته بلند رفته – هرچند آمار آن نظر به کشت خیلی اندک – است.

معین وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت که روند محو مزارع کوکنار امسال در ولایات بدخشان، بلخ، تخار، جوزجان، کابل، کاپیسا، کندهار، لغمان، کنر، ننگرهار، غور، نیمروز، بادغیس و هرات راه اندازی شد.

به گفته‌ی وی، در نتیجه‌ی کمپاین مبارزه با کشت کوکنار، ۷۵۰ هکتار زمین از کشت کوکنار پاک گردید. او پذیرفت که چالش‌های امنیتی در مناطقی که کوکنار کشت شده بود، تعهد ضعیف مقام‌های ولایتی و شامل نبودن پلان جامع محو کشت‌زارهای کوکنار در برنامه‌های عملیاتی برضد شورشیان در ولایات ناامن، سبب شد که تمام کشت‌زارهای کوکنار پاک‌سازی نشود.

اگر آمار کشت‌زارهای کوکنار و ارقام محو کشت‌زارهای کوکنار مقایسه شود؛ این وزارت نتوانسته است که حتی نیم درصد کشت‌زارهای کوکنار را ازبین ببرد.

بر اساس یافته‌های این سروی، امسال در ده ولایت کوکنار کشت نشده است، در حالی سال گذشته ۱۳ ولایت از کشت کوکنار عاری بود.

افزایش تولید تریاک

وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور تخمین می‌کند که تولید تریاک امسال به ۹۰۰۰ تُن رسیده است و نسبت به سال گذشته ۸۷ درصد را نشان می‌دهد.

سال گذشته ۴۷۰۰ تُن تریاک در کشور تولید شده بود و اگر آمار هر دو سال مقایسه گردد‌، آمار تولید تریاک بیش از ۹۱ درصد افزایش یافته است، نه ۸۷ درصدی که وزارت مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد.

معین وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت، اوسط حاصلات تریاک ۲۷.۳۲ درصد در هر هکتار تخمین شده و نسبت به سال پار ۱۵ درصد حاصلات تریاک از هر هکتار بلند رفته است.

آقای قایم افزود، ۵۷ درصد در زون جنوب، ۱۶ درصد در شمال، ۱۳ درصد در غرب، ۹ درصد در شرق، سه درصد در شمال‌شرق و کمتر از یک درصد در مرکز تریاک تولید شده است.

عوامل افزایش کشت کوکنار و تولید تریاک

مقام‌های وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور گفته اند که افزایش کشت کوکنار و تولید تریاک، عوامل داخلی و خارجی دارد. 

معین این وزارت هنگام نشر سروی آمار سال ۲۰۱۷ کشت کوکنار و تولید تریاک گفت، افزایش ناامنی، تبانی مافیای مواد مخدر با شورشیان، نبود منابع مالی کافی و تخنیکی، کاهش کمک‌های جهانی در راستای مبارزه با مواد مخدر، کمبود نیروهای امنیتی کافی در بخش مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر، ضعف عملکرد مقام‌های محلی، کشت تخم‌ اصلاح‌شدۀ کوکنار، بلندرفتن بهای تریاک از عوامل عمده‌ی داخلی است. 

به گفته‌ی وی، کنترول ضعیف کشورهای همسایه و منطقه در راستای جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر، شریک نشدن اطلاعات استخباراتی در مورد قاچاق‌بران و مافیای مواد مخدر و تقاضای بلند مواد مخدر افغانستان در جهان، از عوامل خارجی می‌باشند که سبب افزایش کشت کوکنار و تولید تریاک در افغانستان شده است.

لطفاً نظر خود را با فورمه ذیل ارسال کنید.

/>